Het team van de businessanalisten. Van links naar rechts. Eerste rij:  Karen Beyens, Patricia Van Daele, Laurence Ulrix, Heidi Feraine. Tweede en derde rij: Stefan Bossuwé, Pierre-Philippe Delmarcelle, Ludovic Diepdael, Karlien Van Ongeval, Colin Gotovitch, Letitia Vanholsbeek (2e rij), Axel De Nys (3e rij), Gunther Hellebaut.

Interesse in de functie van businessanalyst? Weet dan dat er een loopbaantraject bestaat om te evolueren naar deze functie. Voor praktische informatie hierover kan je terecht bij Nadine Dekoster.

Businessanalyse wordt almaar belangrijker bij projecten. Momenteel beschikt Smals over een team dat volledig op businessanalyse gericht is, terwijl de collega’s die zich hier vroeger op toelegden dit bovenop hun basisfunctie deden.

Patricia Van Daele, teamleader Business Analysts, en Karel Van Eeckhoutte, Chain Service Manager, beschrijven de bestaansreden van het competentiecenter in businessanalyse.

Ontdek ook de getuigenis van Katrien Dickx, een toegewijde businessanalist

en het standpunt van Guy Van Hooveld, directeur van Ontwikkeling

Hoe definieer je de rol van de businessanalisten?

De businessanalisten komen vrij vroeg tussen in het ontwerp van het project. Hun rol omvat het volgende:

  • de businessproblematiek van onze klanten en hun betrokken partijen begrijpen
  • die vertalen in behoeften
  • oplossingen voorstellen waarmee de vastgelegde doelstellingen bereikt kunnen worden

De businessanalisten zijn niet enkel IT-georiënteerd. Ze zien de situatie als een veel groter geheel: de organisatie, processen, opdrachten, activiteiten, problemen …

De oplossingen die ze voorstellen, zijn niet uitsluitend informaticagericht. Ze kunnen bijvoorbeeld ook procesverbeteringen suggereren.

De businessanalisten spelen een rol van facilitator en van raadgever.

Wat zijn de vereiste vaardigheden om businessanalist te worden?

Een businessanalist moet alle aspecten van de situatie kunnen analyseren om die in haar totaliteit te begrijpen en om een goede kennis van de businessomgeving te verwerven.

Het is niet noodzakelijk een technisch profiel te hebben.

De businessanalisten moeten in staat zijn om ver door te denken en de processen of concepten te modelleren.

Relationele vaardigheden zijn een troef. De businessanalisten zullen de bevoorrechte gesprekspartners worden van onze klanten, hun belangen intern verdedigen en hun behoeften duidelijk uitleggen aan onze teams.

De businessanalisten spelen een bemiddelende rol. Vertrouwen staat centraal in hun relaties met de klanten.

In welke omstandigheden is de tussenkomst van de businessanalisten uiterst belangrijk?

De businessanalisten komen vaak tussen wanneer onze klanten grote veranderingen doormaken of overwegen: moderniseringstrajecten, samenvoeging van diensten, digitalisering van papieren processen, etc.

De businessanalisten begeleiden onze klanten in die situaties. Ze ondersteunen hen om hun visie te verfijnen, de opdracht te formuleren en betere oplossingen te vinden.

Hun interventie is cruciaal om het terrein voor te bereiden en projecten te ontwerpen die stabiel zullen zijn omdat ze goed doordacht zijn.

Met welke uitdagingen worden de businessanalisten geconfronteerd?

Wanneer ze hun businessanalyse starten, hebben ze niet noodzakelijk expertise in het betreffende domein.

Ze ontmoeten veel gesprekspartners die elk hun eigen mening en verwachtingen hebben. Het is belangrijk dat ze de juiste vragen stellen en een kritisch en neutraal standpunt bieden.

Ze vangen een grote hoeveelheid informatie op die ze vervolgens moeten begrijpen en verwerken. Hiervoor gebruiken ze de methodologieën die op punt gesteld zijn bij Smals op het vlak van businessanalyse.

Het traject dat ze volgen om tot high level oplossingen te komen is niet altijd goed omlijnd. Dat hangt van de situatie af en de businessanalisten moeten zich hieraan aanpassen, wat een grote flexibiliteit vereist.

De te verbeteren processen houden zelden op bij de instelling zelf.

Aangezien de businessanalisten actief zijn in alle instellingen, hebben ze de ideale positie om de reorganisatie van interinstitutionele processen te overwegen.

Bevorderen de businessanalisten het beroep op hergebruik?

Natuurlijk. Ten eerste omdat hun positie hen een goed zicht geeft op de werking en evolutie van de sectoren van de sociale zekerheid en gezondheidszorg.

Vervolgens omdat ze, doordat ze actief zijn bij al onze leden, de interfaces tussen de verschillende domeinen en het potentieel van hergebruik die de reeds bestaande oplossingen bieden gemakkelijk kunnen opsporen.

Tot slot omdat ze de herbruikbare elementen in de Software ReUse Catalogue goed kennen.

De businessanalisten zijn de ambassadeurs van het hergebruik binnen de projecten. Samen hebben ze een breder zicht op het potentieel van ReUse.

Omdat zij al in een vroeg stadium bij het ontwerp van projecten worden betrokken, kunnen zij de klanten vanaf het begin voorstellen doen voor de herbruikbare componenten die waarde zullen toevoegen.

Dankzij de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen businessanalisten is het gemakkelijker om transversale oplossingspistes te vinden voor afdelingen en instellingen.

Interesseert de functie van businessanalist je? We willen graag ons competentiecenter uitbreiden. Contacteer Patricia Van Daele.

Ontdek de getuigenis van Katrien Dickx, een toegewijde businessanalist

en het standpunt van Guy Van Hooveld, directeur van Ontwikkeling

Lees ook het artikel over BA4gov, de community van de businessanalisten

1 2 3

Comments are closed.