Op 28 april 2022 organiseerde Smals deBusiness Analysis Conference”. Dit event was het eerste van een reeks die een BA4gov-community wil uitbouwen, dat wil zeggen een netwerk van businessanalisten van verschillende overheidsinstellingen. Patricia Van Daele, teamleader Business Analysts, vertelt er meer over.

Bekijk de video van het event:

Wat stond er op het programma?

Aan het begin van de conferentie hebben Laurence Ulrix en Sébastien Welsch (businessanalisten bij Smals) de bestaansreden uitgelegd van een analistencommunity zoals BA4gov.

Stefan Bossuwé (consultant bij Smals) was daarna aan de beurt en legde het begrip holistische businessanalyse uit.

Vervolgens werden de deelnemers opgesplitst in drie werkgroepen. De businessanalisten van Smals hebben in elke subgroep een brainstorming gedaan. De bedoeling was om na te denken over de volgende stappen om de BA4gov-community verder uit te breiden.

[ngg src=”galleries” ids=”13″ display=”basic_slideshow”]

Tot slot werden de resultaten van de werkgroepen samengevat tijdens een rondvraag.

[ngg src=”galleries” ids=”14″ display=”basic_slideshow”]

Een informeel networkingmoment sloot deze rijke namiddag af.

[ngg src=”galleries” ids=”15″ display=”basic_slideshow”]

Ontdek hier meer informatie over het programma en de sprekers

Waarom een interinstitutioneel netwerk creëren?

Businessanalyse is een belangrijke succesfactor voor de informaticaprojecten. Smals beschikt over een competentiecenter dat er volledig aan gewijd is. Ze wil de samenwerking stimuleren met de businessanalisten die voor onze klanten werken. Omdat we samen sterker staan…

Voordeel 1: het cruciale karakter van de businessanalyse aantonen

Veel klanten zijn geneigd snel over te gaan tot de ontwikkeling van de oplossingen. Nochtans kan vergevorderde businessanalyse het verschil uitmaken. Ze biedt een garantie tot kwaliteit en efficiëntie. De businessanalist is vertrouwd met het werk op het terrein en de veranderingen waarmee de instellingen te maken krijgen. Zijn input is uiterst voordelig voor de projecten.

Voordeel 2: expertise verspreiden

De expertise van de businessanalisten blijft toenemen. Het is in ieders belang om deze te delen. We kunnen net zo goed van elkaar leren en voordeel halen uit de best practices.

Voordeel 3: weten waar de informatie is en zo snel mogelijk oplossingen ontwikkelen

Wanneer we ons toeleggen op een nieuw project is het nuttig te weten of een andere klant al een soortgelijk project leidt. Hierdoor krijgt men toegang tot waardevolle informatie en kunnen gelijkaardige oplossingen sneller worden ontwikkeld.

Hoe groter ons netwerk, hoe meer oplossingen er gedeeld kunnen worden. En hoe meer synergieën er mogelijk zijn.

Voordeel 4: de service en support verbeteren

Overheden willen zowel hun dienstverlening als hun interne werking optimaliseren. Het delen van onze ervaringen, kennis en best practices leidt tot betere dienstverlening en ondersteuning voor alle doelgroepen: bedrijven, burgers en de instellingen zelf.

Was het event succesvol?

27 businessanalisten hebben de conferentie bijgewoond: 17 collega’s van instellingen en 10 analisten van Smals. Zes instellingen werden vertegenwoordigd: de HZIV, het RIZIV, het RSVZ, de RVA, de RSZ en de SFPD.

Wat zijn de toekomstperspectieven?

Voor dit eerste event hebben we ons toegelegd op de instellingen van de sociale zekerheid. In de toekomst is het waarschijnlijk dat we uitbreiden naar de instellingen van de gezondheids– en defensiesector.

De deelnemers werden het eens over de volgende activiteiten die zij graag binnen de BA4gov-community georganiseerd zouden zien. Hieronder enkele richtlijnen uit hun beschouwingen:

  • bewustwording creëren bij alle instellingen wat betreft de meerwaarde van businessanalyse
  • via BA4gov de steun van de gehele community verkrijgen
  • events afwisselend bij verschillende instellingen organiseren

Mogelijke ideeën voor volgende activiteiten:

  • presentaties van projecten en hun lessons learned
  • demo’s van technieken en deze daarna in kleine groepen praktisch toepassen op een gegeven case
  • library van verschillende templates (businessanalyse, schildpaddiagram, benefits map, enz.) aanbieden
  • gezamenlijk deelnemen aan het jaarlijkse event “BA & Beyond”
  • boekenclub
  • enz.

Werk je bij Smals en interesseert de functie Businessanalist je? We willen graag ons competentiecenter uitbreiden. Contacteer Patricia Van Daele.

Karel Van Eeckhoutte, Chain Service Manager

“De BA4gov-community is een bron van inspiratie. Ze kan de businessanalisten helpen talrijke uitdagingen aan te gaan waarmee ze te maken krijgen. Wat zijn de Success Stories op het vlak van businessanalyse? Hoe evolueren de diensten voor de burgers in de instellingen? Hoe beperken de instellingen de administratieve last van hun agenten? Hoe helpen ze hun doelgroepen om zich klaar te maken voor de digitalisering?

De uitwisselingen van knowhow over deze talrijke thema’s is zeer rijk. Het actieveld van de BA4gov-community omvat alle interacties met de burgers, ondernemingen en overheden, alsook binnen de instellingen zelf.”

Foto’s BA4gov: Nancy Boodts en Evert Dejans – Video BA4gov: Tony Vanderbruggen


Comments are closed.