Eerder brachten we jullie al op de hoogte over het vierde evenement van BA4Gov, een kennisuitwisselingsnetwerk voor BA’s bij de overheid. Sprekers Jo Verspeet, Steven Engelen, Alex Lamsens en Cécile Lefèvre hadden het over SIPOC als methode om processen binnen de eigen organisatie in kaart te brengen. Een terugblik.

Comments are closed.