Wil je deel uitmaken van het Software Development Office team?
Dit zijn je toekomstige collega’s: Franck Zschau, Frédérique Verbraeck en Bruno Renard.

Het Software Development Office (SDO) gaat uitbreiden. Wil je meewerken aan de kwaliteit van de softwareontwikkeling? Reik je graag oplossingen aan? Lees dan het interview met Frédérique Verbraeck en Bruno Renard. Misschien werk je binnenkort wel met hen samen!

Hoe kan de rol van het SDO-team best worden samengevat?

Wij bieden ondersteuning bij de functionele analyse in het kader van ontwikkelingsprojecten. Onze ervaring als analisten stelt ons in staat onze knowhow te delen en teams te helpen hun projecten te realiseren.

Een goede functionele analyse is de sleutel tot het vertalen van de behoeften van de klant in een passend eindproduct.

Wat zijn jullie activiteiten?

Ons scala van activiteiten is zeer breed. En elke dag zit vol verrassingen omdat we nooit weten welke vragen ons gesteld zullen worden.

Wij stellen aan de nieuwe analisten de functionele analyse-activiteiten voor zoals die bij Smals worden uitgevoerd. 

Wij ondersteunen het gebruik van de in onze onderneming toegepaste analyse-instrumenten en -methoden. We zorgen voor coaching en opleiding, bv. inzake datamodellering, requirements, Software Development Lifecycle@Smals, het opstarten met Confluence en Enterprise Architect, enz.

(photo by Jamie Templeton on Unsplash)

Op verzoek bekijken wij de deliverables en functionele analyses van de projecten. Aangezien er 150 analisten bij Smals werken, bekijken we natuurlijk niet al hun producties!

Onze belangrijkste contactpersonen zijn de analisten, maar we communiceren met alle profielen bij Smals. En we werken nauw samen met de andere transversale teams, zoals PMO (Project Management Office), TTF (functioneel transversaal team), eJDSS en de Data groep.

Wij nemen deel aan SPQI-projecten om de ontwikkelingsprocessen te optimaliseren (Software Process Quality Improvement).

Voor welke uitdagingen staan jullie?

Onze werkdag is verre van een ‘walk in the park’. Je kan je dag op voorhand gepland hebben, maar vanaf ‘s morgens al geconfronteerd worden met een vraag die meer of minder opzoekwerk vergt (meestal meer dan minder, trouwens!).

Ons antwoord moet allesomvattend, synthetisch, adequaat en haalbaar zijn bij Smals. Dat is vaak een grote uitdaging! Maar dat maakt ons werk boeiend en lonend. Wij hebben de voldoening onze collega’s een oplossing te kunnen bieden en tegelijkertijd onze kennis te kunnen verrijken.

(photo by Katie Moum on Unsplash)

Een andere uitdaging is de formalisering van de projectdeliverables goed te doseren, rekening houdend met de realiteit op het terrein. Een project moet op gestructureerde wijze worden gedocumenteerd, zonder dat dit een buitensporige werklast veroorzaakt. Je moet het juiste evenwicht vinden. Dit evenwicht hangt af van de context, de omvang van het project, de risico’s, de opgedane ervaring, enz.

Ook het bekendmaken van ons werk en de informatie die wij verstrekken, is een aandachtspunt voor ons.

Een voorbeeld is de documentatiesite “Project Life Cycle” die wij in de Confluence-tool hebben opgezet. Op deze site wordt elk van de op te maken deliverables gedurende de ontwikkeling van een project uitgelegd.

Onze ambitie is om voortdurend te evolueren, om gelijke tred te houden met de realiteit op het terrein en om onze toegevoegde waarde te optimaliseren.

Wat vinden jullie het leukst aan jullie werk?

Wij appreciëren enorm de grote verscheidenheid aan taken die wij verrichten en aan mensen waarmee wij in contact komen. Het is een functie waarin je voortdurend leert en je creativiteit ontwikkelt!

Door onze cross-functionele rol hebben we een overzicht over alle Smals-projecten.

Bij het SDO hebben we echt het gevoel bij een team te horen. Als we een probleem moeten oplossen, vergelijken we onze ideeën en bepalen we samen de beste oplossing. Dat zorgt voor veel interactie en draagt bij tot wederzijdse verrijking.

Hoe zouden jullie het profiel van jullie toekomstige collega omschrijven?

Iemand met een masterdiploma in IT en met ervaring als analist. Hij of zij leert en communiceert graag, spreekt Frans en Nederlands, is een sterke teamspeler en een goede luisteraar.

Wij bieden een zeer interessante functie, waarin hij of zij zich volledig zal kunnen ontwikkelen!

Interesse? Neem dan contact op met Frédérique, Bruno of het Software Development Office!


Comments are closed.