In ons jargon noemen we hen de TC’s: de Technical Coordinators. Bij Smals zijn ze met ongeveer 20. Om de goede werking van de technische infrastructuur te verzekeren, zorgen zij ervoor dat de teams van specialisten op dezelfde golflengte zitten. Yves Van den Hove en Steve Leriche vertellen ons over hun beroep.

Hoe zouden jullie de rol van TC omschrijven?

Wij waken over de goede werking van de technische infrastructuur. Elke TC is verantwoordelijk voor een of meerdere diensten, toepassingen, platformen… Voor zijn activiteitsdomeinen is de technisch coördinator het enige contactpunt tussen de Smals-afdelingen, de Chain Service Managers, de klanten en de leveranciers. De TC let op het gemeenschappelijke belang. En zijn rol is cruciaal omdat het voor een specialist vaak moeilijk is om de volledige complexiteit van het gebied van een andere specialist te vatten.

De TC bevordert het wederzijdse begrip en samenwerking. Hij zorgt voor de olie in het raderwerk en legt de link tussen alle teams, of het nu gaat om technische, business, administratieve of nog andere teams.

Hij komt tussen in tal van situaties: migratie, incident, evaluatie van een procedure, nieuwe release, enz.

Wat zijn jullie activiteiten?

De activiteiten van een TC zijn enorm gevarieerd. En naarmate de jaren verstrijken, wordt het gamma nog breder, dankzij de opgedane ervaring en kennis.

Wij zorgen voor de opvolging van de infrastructuur: de beschikbaarheid, de performantie, incidenten en de evolutie van de capaciteit. Wij coördineren veranderingen, zoals de upgrades en implementaties. Wij controleren of de met onze klanten overeengekomen SLA’s (service level agreements) worden nageleefd. We volgen ook de facturatie op. Wij nemen deel aan de verwezenlijking van bepaalde bestekken door de technische aspecten ervan te definiëren of te verifiëren.

En daarnaast bieden we veel interne consultancy. De vragen die wij krijgen zijn zeer uiteenlopend:

  • Een projectleider wil weten welke stappen hij moet volgen om naar een specifieke technologie te migreren.
  • Een technisch specialist heeft hulp nodig om een incident in een complexe dienst te verhelpen.
  • Een Chain Service Manager wil het technisch detail van de facturering van zijn diensten analyseren.
  • Een klant kiest ervoor het beheer van zijn application releases te delegeren.
  • Een collega van de reporting service zoekt naar oorzaken van verhoogde activiteitscijfers voor een toepassing.

Wij worden regelmatig naar vergaderingen geroepen om een situatie te helpen begrijpen of om na te gaan of een technische wijziging al dan niet problemen kan veroorzaken.

Voor welke uitdagingen staan jullie?

De grootste uitdaging voor de TC bestaat erin zijn technologische kennis en de beheersing van de Smals-omgeving up-to-date te houden: de nieuwe oplossingen die worden gekozen, de procedures, de teams…

We werken niet in een KMO! Smals is een grote onderneming die constant evolueert.

Zelfopleiding en uitwisseling van informatie met collega’s zijn zeer belangrijk in ons beroep.

Photo by Jake Givens on Unsplash

Een andere grote uitdaging is het operationeel houden van de diensten, terwijl de talrijke migraties worden beheerd. Vroeger veranderde de infrastructuur veel minder snel. Bovendien zijn er tegenwoordig zoveel technologieën en projecten dat de technische verwevenheid complexer is geworden.

Wat spreekt jullie aan in deze functie?

Als technisch coördinatoren hebben wij een centrale positie en zijn wij bij alles betrokken. Het is een zeer gevarieerde job waarin wij een grote mate van autonomie hebben.

Het is een dankbare functie omdat we ons echt nuttig voelen. Collega’s weten dat zij het beheer van hun diensten aan ons kunnen toevertrouwen.

We hebben al ongeveer 20 mensen, maar het management is nog steeds op zoek om ons team te versterken! Hieruit blijkt het belang van onze rol en de waarde die onze deskundigheid wordt gehecht.

Wat zijn volgens jullie de kwaliteiten van een goede TC?

Ze moeten stressbestendig zijn, snel reageren, in staat zijn de leiding te nemen. Voor de opvolging van de lopende aanvragen, is het belangrijk om georganiseerd en flexibel te zijn, en prioriteiten te kunnen stellen.

Een goede TC moet zelfstandig kunnen werken, maar ook sociaal zijn en goed kunnen netwerken.

Proactiviteit, verantwoordelijkheidsgevoel, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid moeten deel uitmaken van zijn of haar kwaliteiten.

Ben je geïnteresseerd om TC te worden? Neem dan contact op met onze collega Nadine Dekoster, de verantwoordelijke Loopbaanbegeleiding. Wie weet is deze job wel iets voor jou?


Comments are closed.