Gezondheid is ons kostbaarste bezit. Maar iedereen kan problemen krijgen. Na een langdurige afwezigheid helpt het re-integratietraject de medewerkers om met aanpassingen weer aan de slag te gaan. Hoe gebeurt de follow-up van langdurig zieken bij Smals? Hoe wordt het re-integratietraject georganiseerd?
Ineke Walckiers, Wellbeing Officer, legt uit.

Ontdek ook de getuigenissen van:
Annie Claeys, interne medewerkster met re-integratietraject, op p.2
Joris Verreycken, gedetacheerde medewerker met re-integratietraject, op p.3
Vincent Gueben-Bulteau, Attaché bij de Federale Pensioendienst, op p.4

Hoe verloopt de follow-up van de zieken?

Of het nu om interne of gedetacheerde collega’s gaat, elke zieke wordt opgevolgd.
Voor maart 2020 contacteerde ik de zieken na drie weken afwezigheid. Om te vragen hoe het ging, of we hen konden helpen, maar ook om hen te verwittigen dat na vier weken afwezigheid door ziekte bepaalde formaliteiten nodig zouden zijn voor de uitbetaling van de uitkeringen door het ziekenfonds.

Sinds maart 2020, door de corona-epidemie, bel ik naar alle zieken op hun tweede dag afwezigheid. Om te kijken hoe het gaat en om te controleren of er een link is met Covid-19. In dat geval kan ik snel de collega’s verwittigen die mogelijk in contact kwamen met de besmette persoon.

In ieder geval kan ik dankzij dit vroege contact met de zieke evalueren of de ziekte tot een langdurige afwezigheid zou kunnen leiden. Het voordeel is dat we korter op de bal kunnen spelen. Zo nodig laat ik de business weten dat zij hun collega een lange tijd zullen moeten missen en dat het beter is om een tijdelijke oplossing te zoeken. Ikzelf kan de zieke van in het begin gaan opvolgen en ondersteunen.

Ik neem ook contact op met de langdurig zieken die al afwezig waren toen ik in 2019 bij Smals kwam werken.

Hoe reageren onze collega’s wanneer je ze opbelt?

De meeste mensen zijn blij dat ik vraag hoe het gaat. Als verpleegkundige van opleiding probeer ik hen raad te geven. Wanneer de afwezigheid bijvoorbeeld iets te maken heeft met mentale gezondheid (burn-out,…) moedig ik hen aan om gepaste psychologische begeleiding te zoeken, als dat nog niet gebeurd is. Deze contacten onderhouden de band met de werkgever. Ze zorgen ervoor dat de latere terugkeer gemakkelijker verloopt.

Wie zijn je gesprekspartners binnen de onderneming?

Voor de interne medewerkers heb ik wekelijks een vergadering met de HR Business Partners. Ze hebben contact met alle omkaderende personeelsleden bij Smals.

Voor de gedetacheerde medewerkers ontmoet ik om de twee weken Odile van der Zee. Als verantwoordelijke voor Detachering bij Smals heeft zij contact met onze leden en krijgt zij de feedback van de klant.

Tijdens deze vergaderingen overlopen we de lijst met collega’s die langdurig afwezig zijn. Deze uitwisselingen geven een algemeen beeld van de situatie: het standpunt van de instelling of het omkaderend personeel en dat van de zieke collega’s. Dat helpt ons de zieken beter te begeleiden. Wanneer nodig gaan we met alle betrokken personen rond de tafel zitten om een oplossing te zoeken waar iedereen baat bij heeft.

Ineke Walckiers (Wellbeing Officer), Philippe Loots (HR BP), Katleen Rolies (HR BP), Lieve Troch (HR BP), Odile van der Zee (verantwoordelijke Detachering)
Foto: Evert Dejans

« Zowel de klanten als de gedetacheerden waarderen deze opvolging enorm. Als medewerkster van Smals die werkt in de sector van de sociale zekerheid hecht ik veel belang aan onze sociale rol. »

Odile van der Zee, verantwoordelijke Detachering

Wie neemt het initiatief om een re-integratietraject aan te vragen?

Bij Smals is het meestal de werknemer zelf. Hij wil het werk hervatten, maar voelt zich niet in staat om voltijds te werken of exact dezelfde taken op zich te nemen. In sommige gevallen vraagt het ziekenfonds om een re-integratie-traject te organiseren. Na vier weken ziekteverlof is zij namelijk degene die de uitkeringen betaalt. Ook de werkgever kan een re-integratietraject aanvragen.

Hoe wordt het re-integratietraject bepaald?

In overleg met de behandelend geneesheer, de arbeidsgeneesheer, de werknemer en zijn leidinggevende. Het gesprek gaat over de aanpassingen die nodig zijn qua arbeidsduur en/of taken. Het doel is om de werknemer gemakkelijker terug te laten keren naar het werk

Voor de gedetacheerden gebeurt het overleg tussen de werknemer en de leidinggevende in de lidinstelling. De samenwerking met de instellingen gaat wat dat betreft altijd prima.

Hoe wordt een re-integratietraject precies opgesteld?

Zodra Smals een aanvraag ontvangt, plan ik een afspraak in met de arbeidsgeneesheer. De medewerker wordt gevraagd om een verslag van zijn behandelend geneesheer mee te brengen. Dit helpt de arbeidsgeneesheer om te beslissen of de medewerker weer aan de slag kan. Indien de arbeidsgeneesheer akkoord gaat met de hervatting, contacteer ik de betrokken HR Business Partner (voor een interne collega), of Odile van der Zee (voor een gedetacheerde collega) om het traject op te starten.

De medewerker contacteert zijn leidinggevende om de voorwaarden, met betrekking tot de arbeidsduur en de taken, te bepalen zodat hij het werk kan hervatten. Het resultaat van het gesprek wordt opgenomen in het re-integratieplan dat ondertekend wordt door de medewerker en zijn leidinggevende. Het plan wordt toegevoegd als bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

In het algemeen dekt het re-integratietraject een periode van drie maanden. Na tweeënhalve maand evalueert de arbeidsgeneesheer de situatie en beslist of het traject al dan niet verlengd wordt en onder welke vorm. Het is de arbeidsgeneesheer die beslist wanneer het re-integratietraject afloopt. Soms beslist het ziekenfonds hierover.

Om hoeveel collega’s gaat het?

Smals telt momenteel 25 re-integratietrajecten.

1 2 3 4

Comments are closed.