Na een grondige businessanalyse, die overigens werd beloond met een prijs, ontwikkelde Smals de mobiele applicatie “My Digital Inspection Assistant” (MyDIA). Corentin Dekoninck, projectleider, presenteert ons deze mooie realisatie waarbij het hergebruik van software een belangrijke rol heeft gespeeld.

Ontdek ook het standpunt van Eric Verlinden, Adviseur-generaal a.i. van de RSZ

De uitdaging

In België beschikken verschillende instellingen over inspectiediensten die de naleving van de sociale wetgeving controleren. Zij hebben Smals de opdracht gegeven een mobiele applicatie te ontwikkelen om de inspecteurs op het terrein bij te staan. Dit project kadert in een ruimer programma dat getrokken wordt door de RSZ en tot doel heeft om de werkprocessen van de inspectiediensten te harmoniseren en te standaardiseren.

De Belgische instellingen die waken over het naleven van de wetgeving en strijden tegen sociale fraude zijn onder andere :

 • de Rijksdienst voor arbeidsvoorzieningen (RVA)
 • de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
 • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
 • de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Zij hebben verschillende initiatieven gelanceerd om de doeltreffendheid van de controles uitgevoerd door hun inspectiediensten te vergroten. Zij proberen ook meer synergieën tussen hen onderling te ontwikkelen. Het is in deze context dat het MyDIA-project is ontstaan.

De door Smals te ontwikkelen applicatie moest mobiel zijn om gebruikt te kunnen worden tijdens de controles.

Het moest de inspecteurs een echte digitale assistent bieden, om hen te helpen efficiënter te zijn. Het moest ook de samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten op het terrein vergemakkelijken.

De oplossing

Een doorgedreven businessanalyse

In een eerste fase hebben we een zeer grondige businessanalyse uitgevoerd. We hebben de te ontwikkelen oplossing tot in het kleinste detail gedefinieerd. In oktober 2020 won MyDIA overigens de “Business Analysis Achievement Award”. Het International Institute of Business Analysis kent deze prijs toe aan projecten waar businessanalyse een aanzienlijke toegevoegde waarde heeft. Onze collega Patricia Van Daele, businessanalist, heeft het initiatief voorgesteld aan meer dan 350 professionals (zie ons artikel hierover).

Nauwe betrokkenheid van de gebruikers

We hebben de gebruikers vanaf het begin bij het project betrokken. We hebben met de inspecteurs samengewerkt om hun essentiële behoeften vast te stellen, de volgorde van de prioriteiten te bepalen en het ontwerp van de applicatie te definiëren.

Een progressive web app

We gebruikten Angular om een “progressive web app” te maken. Dit is een webapplicatie waartoe de gebruiker toegang heeft via een website. Het gedraagt zich dan alsof het een native applicatie is, ontwikkeld voor een specifiek type smartphone of tablet.

Dit type oplossing heeft verschillende voordelen:

 • Het is zeer draagbaar. Dit is belangrijk gezien de grote diversiteit aan smartphones die de inspecteurs gebruiken.
 • Het maakt gebruik van de oorspronkelijke functionaliteiten van de smartphone: camera, gps-lokalisatie, enz.
 • Het is toegankelijk op pc en kan dus ook via kantoorapparatuur worden gelanceerd.
 • Het wordt ondersteund door verschillende browsers (Safari, Chrome,…).

Een belangrijk hulpmiddel voor hergebruik

Voor de ontwikkeling van de MyDIA mobiele applicatie hebben we uitgebreid gebruik gemaakt van softwarehergebruik. Meer dan 10 API’s worden geraadpleegd! API’s (Application Programming Interfaces) zijn interfaces voor programmering van applicaties. Zij maken het gebruik mogelijk van andere functionaliteiten die reeds ontwikkeld zijn in online applicaties.

De API’s geven MyDIA toegang tot alle informatie die nodig is om een efficiënte inspectie op het terrein uit te voeren:

 • Ze halen de informatie uit een reeks authentieke bronnen (werkgeversrepertorium, Dimona, OCMW’s, enz.). Ze respecteren dus het “Only Once“-principe.
 • Ze combineren deze gegevens.
 • Zij stellen deze samengevoegde informatie beschikbaar voor online raadpleging

De voordelen

MyDIA maakt het leven van de inspecteurs gemakkelijker. In het verleden moesten ze de applicaties raadplegen voordat ze het kantoor verlieten en de informatie die ze nodig hadden afdrukken. Bij aankomst op de controleplek beschikten ze niet altijd over actuele gegevens. Omdat Dimona bijvoorbeeld vaak op het laatste moment door de werkgever wordt ingevuld.

Nu, met de MyDIA-applicatie, raadplegen ze de informatie in real time, ter plaatse.

Er zijn speciale inspanningen geleverd om de informatie te beveiligen. Dankzij dit alles heeft de Kruispuntbank van de sociale zekerheid de instellingen toestemming gegeven om al hun gegevens te delen.

Met MyDIA kunnen de inspecteurs op het terrein:

 • samengevoegde informatie uit verschillende authentieke bronnen online raadplegen; dit was hun voornaamste behoefte.
 • een persoon gemakkelijk identificeren door zijn identiteitskaart te scannen of door zijn naam of INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid) in te voeren; MyDIA geeft rechtstreeks toegang tot het rijksregister.
 • in real time zien wat andere inspecteurs die bij de controle aanwezig zijn als gegevens verzamelen; dit voorkomt bijvoorbeeld dat er meerdere inspecteurs zijn die dezelfde persoon identificeren.
 • nagaan of een geïdentificeerde persoon in orde is met betrekking tot de sociale zekerheid, ongeacht de betrokken sector.

De applicatie toont, indien nodig, gecontextualiseerde overzichten: zwartwerk, grensarbeid, enz.

De op het terrein verzamelde informatie wordt opgeslagen. De verslagen van de controles worden gedeeld tussen de verschillende aanwezige inspectiediensten. Eenmaal terug op kantoor kunnen ze dan de nodige controles uitvoeren wanneer ze onregelmatigheden hebben vastgesteld. Zwartwerk, het combineren van werk met het ontvangen van een werkloosheidsuitkering of het ontbreken van sociale zekerheid voor zelfstandigen zijn enkele voorbeelden van vaak vastgestelde onregelmatigheden.

De toekomst

MyDIA zal blijven evolueren. De applicatie wil het “Only Once”-principe nog verder uitbreiden. Dankzij het hergebruik van bepaalde API’s zullen de inspecteurs die terugkeren naar het kantoor, de gegevens die op het moment van de inspectie in MyDIA zijn ingevoerd, kunnen importeren in hun bedrijfsapplicaties.

In de loop van 2021 willen we een functionaliteit ontwikkelen om arbeidsvergunningen uit het buitenland te raadplegen.

We zullen de mogelijkheden op het gebied van vertaling en transcriptie onderzoeken. We zijn ook van plan om geolokalisatiefunctionaliteiten toe te voegen.

Tot slot zijn we op zoek naar een oplossing voor de digitale handtekening. Hiermee zullen mensen die tijdens een inspectie worden geïdentificeerd de bevindingen van de inspecteur digitaal kunnen ondertekenen.

Ontdek ook het standpunt van Eric Verlinden, Adviseur-generaal a.i. van de RSZ

Headerphoto by Alejandro Escamilla on Unsplash

1 2

Comments are closed.