De wet van 13 juni 1986 laat elke burger toe bij de gemeente aan te geven of hij na zijn dood orgaandonor wil zijn of zich verzet tegen elke wegname. Deze informatie wordt opgenomen in de Orgadon-database. Sinds 1 juli 2020 kunnen de burgers hun wilsverklaring aangeven voor vier soorten donaties. Er zijn bovendien twee nieuwe manieren om dit te doen: online of bij hun huisarts. Smals heeft deelgenomen aan dit project op vraag van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.
Een overzicht met Petra Huyge, functioneel analist, en Patrick Vanden Bossche, projectleider.

De uitdagingen

De belangrijkste uitdaging was om een webtoepassing te ontwikkelen waarmee de volwassenen burgers hun wilsverklaring online kunnen aangeven via het portaal mijngezondheid.be. De toepassing moest compatibel zijn voor smartphones, om een jong publiek aan te trekken. Ze moest de mogelijkheid bieden aan de huisartsen om de aangifte te doen voor hun patiënten.

De gemeentes moesten ook in staat zijn om ze te gebruiken. Vroeger registreerden ze de aangiftes in het rijksregister. De gegevens waren pas de dag erna beschikbaar in Orgadon. De nieuwe toepassing zou deze termijn moeten inkorten.

De FOD wilde de aangifte uitbreiden tot andere soorten donaties. De bestaande aangifte betrof enkel de orgaandonatie voor transplantatie. Er werden drie opties toegevoegd:

  • de donatie van menselijk lichaamsmateriaal (cellen, botten, bloedvaten,…) voor transplantatie
  • de donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de productie van medicijnen
  • de donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek

De oplossing

Smals heeft een luik “Aangifte” toegevoegd aan de bestaande toepassing. De nieuwe toepassing zorgt ervoor dat de verschillende gebruikers online aangifte kunnen doen via 3 specifieke ingangspunten:

We hebben een authentieke bron ingevoerd voor de FOD. Dankzij deze bron zijn de geregistreerde gegevens onmiddellijk beschikbaar. De termijn van 24 uur werd geschrapt. Voor de patiënten die wachten op een transplantatie, kan dat een heel verschil maken!

Petra Huyge
Het team dat verantwoordelijk is voor het project bij Smals. Van links naar rechts :
Lieven Callewaert, Mouloud Goutal, Patrick Vanden Bossche (projectleider), Petra Huyge en Yassine Hbali.

De beschikbare gegevens in het rijksregister inzake orgaandonaties werden samengevoegd met die van de db Orgadon. Voortaan zal het rijksregister niet meer tussenkomen in het proces.

Patrick Vanden Bossche

Om de aangiftetoepassing te ontwikkelen, heeft Smals eHealth-modules hergebruikt:

  • de module “Attributed Authority” die controleert of de persoon die zich aanmeldt op de toepassing huisarts is, een therapeutische relatie heeft met de patiënt en toestemming heeft van de patiënt om zijn gegevens te raadplegen
  • de module “Consult RR” die de gegevens (adresgegevens onder andere) recupereert die gekend zijn in het rijksregister

Voor de authenticatie van de gemeenteambtenaren heeft Smals het federaal systeem voor rollenbeheer (RMA) ingevoerd in de nieuwe toepassing.

Net zoals de oude versie hergebruikt de nieuwe toepassing het systeem voor User Management en de module van eHealth voor het beheer van de mutaties (verandering van adres, van INSZ-nummer, etc.).

De voordelen

Voor de burgers wordt het gemakkelijker. Ze moeten zich niet langer verplaatsen naar de gemeente. Ze hoeven zich enkel aan te melden op de toepassing van hun eID of via itsme. Ze kunnen vervolgens hun wilsverklaring in verband met orgaandonatie en donatie van menselijk lichaamsmateriaal registreren, raadplegen, wijzigen of intrekken. De 4 voorgestelde donatieopties vergroten de transparantie.

De transplantatiecoördinatoren beschikken veel sneller over de gegevens. Dat is een groot voordeel voor de patiënten die een donororgaan zullen ontvangen.

De gemeentes zullen een vereenvoudigd registratieproces gebruiken en tijd winnen. Voorheen moesten ze de wilsverklaring op papier opstellen en daarna per post verzenden naar de FOD.

De toekomst

Fase 2 van het project is aan de gang, in overleg met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Het doel is om voor twee nieuwe groepen gebruikers toe te laten de Orgadondatabank te raadplegen: de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal en de biobanken.

De instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal beheren het gebruik van dit soort materiaal voor de transplantatie en voor de fabricatie van medicijnen. Ze worden gebruikt door een (erkend) ziekenhuis, een universiteit met een geneeskundefaculteit of door een militair ziekenhuis.

De biobanken beheren het menselijk lichaamsmateriaal bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. Ze worden gebruikt door een (erkend) ziekenhuis of door een privébedrijf (biotechonderneming, farma-industrie,…).

Zoals de FOD het op zijn site preciseert:

Een enkele donor kan tot 8 levens redden met zijn organen, zelfs een honderdtal met de donatie van al het andere menselijk lichaamsmateriaal.

Als je overtuigt bent van het nut van orgaandonatie registreer je dan als donor en red levens.

Klik op deze link om meer te weten te komen over de geschiedenis van de Orgadondatabank


Comments are closed.