Het Smals Research-team, van l. naar r., eerste  rij: Bert Vanhalst, Isabelle Boydens, Katy Fokou, Vandy Berten. Tweede rij: Joachim Ganseman, Paul Stijfhals (teamleader), Koen Vanderkimpen, Kristof Verslype. Afwezig op de foto: Jean-Pierre Latour.

Smals Research is het team van Smals dat zich bezighoudt met onderzoek. Met zijn negen medewerkers moedigt het innovatie aan. Het ondersteunt de invoering van nieuwe of recente technologieën bij Smals en bij haar leden. Om meer te weten te komen, hebben we Paul Stijfhals, teamleader, ontmoet.

Onderzoek als dusdanig

Doorheen zijn studies heeft het team al meer dan 300 technologische thema’s onderzocht. En het heeft de omzetting in de praktijk begeleid van meer dan een honderdtal ervan.

De invloed van Smals Research op de business is onmiskenbaar. Het stond aan de oorsprong van de eerste Java-toepassing in de context van de online versie van Dimona, van de eerste digitale handtekening, van het eerste XML-bericht verstuurd voor de DmfA, van de eerste versie van het portaal van de sociale zekerheid dat uitgerust is met een systeem voor User & Access Management, van de eerste webservice, etc. Voor andere voorbeelden kan je de tabel onderaan dit artikel raadplegen.

Het team verzekert zijn rol als observatiepunt van de technologieën. Deze technologische opvolging helpt het team om elk jaar het onderzoeksplan op te stellen, dat de toekomstige studiethema’s oplijst.

Creatie van toegevoegde waarde

Smals Research doet praktisch onderzoek. Het staat erop toegevoegde waarde te creëren. Het doet veel moeite opdat het resultaat van de onderzoeken gebruikt kan worden en geconcretiseerd wordt in nieuwe diensten voor onze leden.

Voor bepaalde onderwerpen laten we het niet enkel bij een Proof of Concept. We gaan zo ver mogelijk in de concretisering en in de steun voor de operationele teams.

Consultancy

Smals Research besteedt ongeveer een kwart van zijn beschikbare tijd aan consultancyopdrachten. Het ondersteunt het innovatieprogramma van de RSZ. Het heeft bijvoorbeeld de eerste versie van de chatbot Student@work gebouwd. Het biedt eveneens zijn diensten aan het eHealth-platform, het RIZIV, de HVW, de federale politie, de RVA, etc.

Voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening hebben we bijgedragen aan de uitwerking van een chatbot om de vragen over fiscale fiches te beheren.

Communicatie en sensibilisering

Smals Research sensibiliseert de klanten en operationele teams van Smals voor het belang van innovatie. Het steekt veel energie in communicatie. Het laat mee het innoverend imago van Smals groeien.

Het team deelt de resultaten van zijn studies via een brede waaier aan tools:

  • infosessies
  • artikels op zijn blog smalsresearch.be
  • artikels in gespecialiseerde pers (Techzine, etc.)
  • berichten op Twitter
  • conferenties tijdens grote publieke evenementen: Devoxx, Infosecurity, etc.
  • tussenkomsten als gastprofessors tijdens universitaire lessen

Voor de Covid-19-crisis vonden de infosessies live plaats. In 2019 bracht elke sessie gemiddeld 250 personen bij elkaar.

Op 30 juni 2020 heeft Smals Research zijn eerste webinar georganiseerd over het thema “Web Scraping for Analytics”. Succes alom met maar liefst 530 deelnemers! Paul ziet dit als het bewijs van de uitstekende reputatie die Smals Research heeft kunnen opbouwen.

De volgende webinar is voorzien in september 2020. Deze zal gaan over “Valkuilen van artificiële intelligentie”.

Momenteel worden de uitnodigingen voor de infosessies naar zo’n vierduizend mensen verstuurd. Over een periode van 30 jaar is de invloed van het team opmerkelijk gegroeid!

De troeven van Smals Research

Smals Research is een multidisciplinair team. Het kan zijn hulp bieden in talrijke domeinen: Graph / Network Analytics, Data Quality, Artificiële Intelligentie, Machine Learning, Natural Language Processing, Conversational Interfaces, Distributed Trust, Privacy & Analytics, Blockchain & Smart Contracts, Toegepaste cryptografie, Software Engineering…

Anderzijds heeft Paul voorbeelden genoeg om aan te tonen hoe flexibel zijn medewerkers wel niet zijn. Ze worden regelmatig betrokken om een high level studie te leiden over de mogelijkheden van een technologie, om de doelstellingen van een project te verduidelijken of om een snelle oplossing in verband met een van de onderzochte technologieën te realiseren en in te voeren.

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft een van mijn medewerkers scripts ontwikkeld om dagelijkse statistieken van het Covid-19 tracing center te genereren.

Smals Research is eveneens tussengekomen bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. De HVW werd overspoeld door aanvragen voor tijdelijke werkloosheid. Ze telde 300 000 extra aanvragen per maand. In 10 dagen tijd heeft Smals Research een oplossing ingevoerd op basis van de technologie Robotic Process Automation (RPA). Dankzij 10 robots die geïnstalleerd zijn op virtuele machines heeft het HVW de verwerking van de aanvragen voor tijdelijke werkloosheid kunnen automatiseren en hebben duizenden Belgen op tijd hun vergoedingen kunnen krijgen.

De uitdagingen

Vandaag zijn de operationele teams steeds sterker op het vlak van technologie. Elk jaar is het een uitdaging om innoverende, nuttige studiethema’s voor te stellen die nog niet geïntegreerd zijn in de praktijk. Bij de oprichting van Smals Research in 1991 was dat heel anders. Dit jaar bevat de Research Radar 99 thema’s.

Smals Research wil zijn formule van infosessies aanpassen. In het verleden organiseerde het elk jaar twee of drie lange sessies die elk ongeveer tweeënhalf uur duurde. Voortaan zal ze vaker webinars houden (ongeveer 6 per jaar) die minder lang duren (+/- 45 minuten).

DE terugkerende uitdaging blijft echter het in gebruik laten nemen van de door Smals Research geïntroduceerde technologieën. Het is heel ingewikkeld om goede use cases te vinden, de klanten en de interne stakeholders bij Smals te overtuigen en – in sommige gevallen – de realisatie van de oplossingen zo ver mogelijk te brengen.

En Paul Stijfhals sluit af:

Na zo veel inspanningen is het hele team Smals Research enorm tevreden wanneer we vaststellen dat een lid of Smals een technologie heeft hernomen die we geïntroduceerd hadden!

Meer info: www.smalsresearch.be

Lees ook: het koninklijk bezoek aan de RSZ

Niet-exhaustieve lijst van enkele technologieën die ingevoerd werden door Smals Research


Comments are closed.