Van l. naar r., eerste rij: Olivier Lambert, Maxime Miraglia, Jean-Bernard Demorcy, Julie Billiau, Lionel Hubeau. Tweede rij: Benjamin Dewez, Benoit Rassart, Erik Vandeloise, Fabien Legros, François Vassart.

Al 15 jaar de bondgenoot van de ontwikkeling

eJDSS biedt operationeel support aan de ontwikkelteams. Sinds de oprichting ervan in 2005 zijn de bevoegdheidsdomeinen gevoelig uitgebreid. Erik Vandeloise, operationeel coördinator, werpt het licht op de activiteiten van dit team.


Het transversale eJDSS biedt hulp aan de volledige afdeling “ICT & Operational Services” dat geleid wordt door Jean-Luc Vanneste. Het team werkt ook voor meerdere klanten zoals de KSZ, het eHealth-platform, de HVW, Famiwal, Defensie,…

Oorspronkelijk heette het JDSS (Java Development Standardization Smals). Het team zag er voornamelijk op toe dat het gebruik van Java-oplossingen gestandaardiseerd werd. Sindsdien ondersteunt het nog heel wat andere tools en talen. De “e” van extended werd dan ook toegevoegd aan het begin van zijn naam.

Terbeschikkingstelling van een Software Factory

eJDSS stelt een Software Factory ter beschikking van haar gebruikers, dat wil zeggen een volledige omgeving voor ontwikkeling en deployment. Ze zorgt ook voor het onderhoud ervan. De Software Factory omvat de infrastructuursoftware en -componenten. Dat is eigen aan elke instelling.

Het team heeft een aanbod opgebouwd voor herbruikbare diensten. Die nemen de volgende aspecten op zich: het beheer van de broncode, het beheer van de deliverables, de opvolging van de bugs, de testing, de permanente integratie, de release van de toepassingen, het deployment,…

Een helpdesk voor de ontwikkelteams

eJDSS heeft ook een helpdeskrol. Het biedt ondersteuning aan de ontwikkelaars, de architecten, de analisten en deploymentteams. Het helpt problemen oplossen bij het gebruik van een vijftiental supporttools voor ontwikkeling: Jira, Confluence, Gitlab, Jenkins, etc.

Onze supportactiviteit is prioritair. Elke vraag wordt binnen de 10 minuten opgepakt en gemiddeld binnen de 20 minuten opgelost! 

Uniformiteitsgarantie

Door “sleutel-op-de-deur”-oplossingen op punt te stellen draagt eJDSS bij tot de invoering en het behoud van uniformiteit in het werk van de ontwikkelteams. Deze standaardisatie vergemakkelijkt de mobiliteit van de ontwikkelaars van het ene project naar het andere.

Voortdurend nieuwe uitdagingen

De leden van eJDSS verwerven steeds nieuwe kennis. Ze begeleiden de constante evolutie van de ontwikkelingsactiviteiten.

We willen op één lijn zitten met de behoeften van de gebruikers. Dit houdt ook in dat we de technologieën ten opzichte van ondersteunde tools opvolgen.

Vroeger was eJDSS erg gericht op ontwikkeling. Vandaag werkt het ook samen met de I&S-teams (Infrastructure & Support). Het heeft competenties inzake infrastructuurbeheer verworven.

We vormen een zeer hecht team. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid. We willen allemaal het beste bieden aan onze gebruikers. Op menselijk vlak zijn collega’s vrienden geworden. En dat kan alleen maar motiverend werken!

Erik Vandeloise

Jean-Bernard Demorcy, teamleader van het eJDSS-team:

“eJDSS is geen team dat je verlaat, maar waar je deel van uitmaakt. Al 15 jaar telt het steeds meer personeelsleden. De groep is heel hecht en zet zich echt in voor de projecten. Erik en ik definiëren samen de langetermijnvisie voor het team. We bepalen de strategische te ontwikkelen hoofdlijnen, de te promoten tools. Erik zorgt voor de uitvoering en coördinatie.

De laatste jaren is de business van eJDSS dankzij de progressieve invoering van de G-Cloud aanzienlijk geëvolueerd. Het team heeft zich heel flexibel moeten opstellen. De teamleden begeleiden niet enkel projecten maar ze nemen ook talrijke nieuwe taken en verantwoordelijkheden op zich. Om het hoofd te bieden aan deze technologische mutatie hebben we meerdere personen aangeworven. We hebben nieuwe werkmethodes aangenomen, nieuwe diensten ontwikkeld en een nauwere samenwerking opgezet met de infrastructuurteams.”


Ontdek op pagina 2 het standpunt van verschillende gesprekspartners van het eJDSS-team

1 2

Comments are closed.