We wensen onze collega-vertalers David Degrendele en Nathalie Vanbrabant een fijne feestdag toe!

Op 30 september is het de Internationale Dag van de Vertaler. Dit is de ideale gelegenheid om het werk van onze collega’s vertalers en tolken in de verf te zetten en hen voor een dag in de schijnwerpers zetten. Zonder hen zouden Nederlands-, Frans- en Duitstaligen zonder twijfel meer naast dan met elkaar praten.

Deze dag is ook een kans om je bewust te maken van hoe complex en specifiek dat beroep is. Daarnaast is het belangrijk om zeer voorzichtig om te gaan met automatische vertaaltools op het internet, als je geen beroep doet op je toegewijde collega’s vertalers en tolken. Want zij zullen nog voor een ontzettend lange tijd een grote voorsprong hebben op die automatische tools.

We duiken even in de geschiedenis van die internationale dag. Eigenlijk is het pas sinds 2017, meer bepaald 24 mei 2017, dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) een resolutie heeft goedgekeurd om de rol te benadrukken van professionele vertaling ‘in het bijeenbrengen van naties en het bevorderen van vrede, begrip en ontwikkeling’. Daarom vieren we dus wereldwijd de Internationale Dag van de Vertaler.

Het is geen toeval dat onze feestdag valt op 30 september. Dat is de dag van Sint-Hiëronymus. En die wordt beschouwd als de patroonheilige van de vertalers. Hij heeft namelijk de Bijbel vertaald vanuit het Grieks en het Hebreeuws naar het Latijn. Die Bijbelvertaling staat bekend als de Vulgaat.

Laten we vandaag dus even stilstaan bij het werk van onze vertalers en tolken en in de toekomst meer respect tonen voor hun werk en aandachtiger zijn voor hun noden.

Bron: Be.Translators


Comments are closed.