Het doel van het webinar “GIS Analytics: Welk potentieel voor geografische gegevens” was om de belangrijkste concepten van spatial analytics (of GIS analytics) en de mogelijkheden ervan uit te leggen. Het webinar werd gepresenteerd door Vandy Berten, data scientist en onderzoeker in het Smals Research team. De slides en de uiteenzetting waren in het Frans.

Deelname

243 mensen namen deel aan het webinar: 72 interne collega’s en 171 externe deelnemers die meer dan 70 instellingen vertegenwoordigden.

Ga verder naar de slides

Bekijk de opname van de webinar

Is het mogelijk om vanuit om het even welk punt in België binnen een half uur een kraamkliniek of een spoeddienst te bereiken, zelfs tijdens de spits? Welke gevolgen zal de sluiting van een dienst hebben voor de dienstverlening aan de bevolking? Kunnen wij helpen een adres correct in te voeren? Heeft een sociaal-economische indicator een geografische component?

Alle instellingen beschikken, soms zonder het echt te weten, over geografische informatie: adressen van burgers, instellingen, namen van steden/gemeenten of postcodes… Bovendien is een schat aan informatie online beschikbaar, vaak in open broncode, waardoor het mogelijk is een achtergrondkaart weer te geven, de contouren van administratieve entiteiten te verkrijgen, afstanden te berekenen, de locatie van winkels of administraties te achterhalen…

Die geografische informatie (intern of extern) wordt niet altijd ten volle benut. Ze heeft echter een enorm potentieel in talrijke sectoren: fraudebestrijding, optimalisering van de rondes of de toewijzing van inspecteurs, plaatsing van entiteiten zoals ziekenhuizen of OCMW’s, impactanalyse van sluiting of verplaatsing van diensten, enzovoort.

In dit webinar zullen de volgende vragen worden behandeld en geïllustreerd met reële gegevens uit de overheidssector:

  • Hoe vertaal je een adres naar geografische coördinaten?
  • Hoe sla je geografische gegevens op en hoe bevraag je ze?
  • Hoe kan de geografische afhankelijkheid van een sociaal-economische indicator worden gemeten?
  • Wat zijn de mogelijkheden van geografische analytics?

Wanneer?

Op donderdag 5 mei 2022 van 13.30 tot 15.00 uur.

Voor wie?

Dit gratis webinar is bestemd voor medewerkers van de publieke sector en van Smals. De presentatie is toegankelijk voor een breed publiek. De technische aspecten zijn beperkt.


Comments are closed.