Verenigingswerk is een arbeidsstelsel dat vzw’s de mogelijkheid biedt om onder gunstige voorwaarden werknemers in dienst te nemen. Het ontvangen loon is vrijgesteld van RSZ-bijdragen en onderworpen aan een voordelige belasting. Tanguy Guillaume, projectleider, legt uit:

“Met de regeling voor “verenigingswerk” wilde de overheid een voordelig arbeidsregime invoeren voor vzw’s in de sport- en sociaal-culturele sector. Dit systeem is echter aan bepaalde regels gebonden.

Werknemers mogen bijvoorbeeld een maximum aantal uren per kwartaal, per jaar en per sector presteren. De regeling mag ook niet worden gebruikt als de vereniging en de werknemer al gebonden waren door een arbeidsovereenkomst in het jaar voorafgaand aan de start van de prestaties. Er zijn ook beperkingen om dit te combineren met het (voordelige) studentenstatuut.

Smals heeft van de RSZ de opdracht gekregen om een informatiewebsite en toepassing te ontwikkelen om de nieuwe wetgeving te implementeren. Werknemers kunnen nu gemakkelijk hun vroegere en toekomstige uitkeringen raadplegen, alsook het saldo van de uren die ze nog kunnen werken per jaar, kwartaal en sector.

Ze kunnen ook een attest genereren dat ze kunnen opsturen naar de verenigingen waarvoor ze willen werken. Met dat attest kunnen de verenigingen controleren of de werknemer nog genoeg uren heeft voordat ze hem of haar aannemen.

Tegelijkertijd is Dimona aangepast om verenigingen in staat te stellen hun uitkeringen aan te geven bij de RSZ. Er zijn ook controles op de declaraties ingevoerd om ervoor te zorgen dat alle regels in de wetgeving worden nageleefd. Dankzij het hergebruik van Dimona konden de ontwikkelingen snel en tegen lagere kosten worden uitgevoerd. Alle aangiftekanalen (web, mobiel, batch, webservice) en alle informatiestromen (werkgeversmeldingen, KSZ-overdrachten) konden worden hergebruikt.

Naast de technische uitdaging om een nieuwe toepassing te creëren, was dit een project met een hoge sociale meerwaarde, met tastbare resultaten voor burgers en verenigingen. Dat motiveerde alle teams die bij het project betrokken waren om er een succes van te maken.” Wil je meer weten over verenigingswerk? Klik hier.

Comments are closed.