Smals biedt jaarlijks stageplaatsen aan voor studenten die in het laatste jaar van hun IT-opleiding zitten. Voor de stagiairs is dit een unieke gelegenheid om Smals beter te leren kennen. Maar ook voor de Smals-teams zelf is het de ideale manier om na te gaan of iemand in het bedrijf past en om de competenties van de student in de praktijk te testen. Na een positieve stage is de stap naar een vaste job bij Smals snel gezet. Had jij al eens een stagiair in je team of wil je het wel eens proberen? Laurence Cleenewerck zet het proces nog eens op een rijtje en Denis Vandersteene getuigt over zijn ervaringen met stagiairs in zijn team.

Het is ondertussen een traditie geworden bij Smals: in de loop van augustus nodigt ons Rekruteringsteam de verschillende IT-teams uit om na te denken over projecten of taken waarvoor een stagiair hun team tijdelijk kan versterken. Aan welke projecten kunnen stagiairs meewerken, welke technologieën moeten ze kennen, wie zal hen begeleiden en denken ze eerder aan bachelorstudenten of aan masterstudenten, …  Het resultaat? Concrete stagevoorstellen van de IT-teams.

Foto door Ketut Subiyanto op Pexels

Ondertussen zitten de recruiters natuurlijk niet stil. Ze verzamelen de kandidaturen van studenten die solliciteerden voor een stage of die ze ontmoet hebben op één van de vele campusbeurzen. Ze verwerken ook de aanvragen die binnenkomen via het uitgebreide netwerk dat het rekruteringsteam de voorbije jaren heeft opgebouwd met diverse hogescholen en universiteiten. Verschillende aspecten worden bekeken: zoekt de student een stage in ontwikkeling, in infrastructuur of nog in een ander domein? Welke technologieën kent hij of zij? In welke periode is de stage voorzien: bachelorstudenten lopen meestal stage in februari, maart en april. Masterstudenten hebben niet echt een vast moment.

Zodra Rekrutering in september de stagevoorstellen van de business ontvangt, legt het die naast de kandidaturen van de studenten. Als er een match is tussen wat een Smals-team zoekt en wat een student zoekt, dan regelt Rekrutering een afspraak tussen beide partijen.

Foto door Michael Burrows op Pexels

Tijdens dat gesprek geeft het team meer uitleg over de precieze inhoud van de stage en peilt het naar de kennis en competenties van de student. Gaan het Smals-team en de student met elkaar in zee? Dan handelt Rekrutering de administratieve kant af: contacten met de hogescholen of universiteiten, ondertekening van stageovereenkomsten, regeling met de personeelsadministratie,…

Het is een win-winsituatie: gedurende minstens 3 maanden krijgen studenten de kans om mee te werken aan projecten met impact, ze leren hun theoretische kennis omzetten in de praktijk en maken kennis met onze projecten, onze technologieën, onze manier van werken,… Smals-teams kunnen zien hoe een student functioneert in een professionele context, welke kennis en competenties hij of zij heeft, of het leervermogen van de stagiair voldoende ontwikkeld is,…

Alleen voordelen dus? Nee, het spreekt voor zich dat een stage alleen succesvol kan zijn als de student voldoende begeleiding krijgt. Alle stagiairs zitten in hun laatste jaar en zijn dus zo goed als klaar voor de arbeidsmarkt. Ze hebben wel theoretische kennis maar ze hebben omkadering nodig om die in de praktijk te brengen. Het gebeurt ook dat de nieuwste technologische evoluties nog niet aan bod kwamen tijdens hun opleiding. Daarom is het belangrijk dat ze goed opgevangen en begeleid worden binnen het team. Dat lijkt misschien een hele opgave maar eigenlijk is het een investering in de toekomst: vaak beslissen studenten na een positieve stage-ervaring om hun carrière bij Smals te starten. Van de 15 stagiairs die Smals in 2022 verwelkomde, zijn er 7 effectief bij ons gestart.

Wil jouw team ook graag één of meer stagiairs de kneepjes van het vak leren? Neem dan zo snel mogelijk contact op met laurence.cleenewerck@smals.be.

Recruiters aan het Woord: heel wat stagiairs komen nadien vast in dienst

Binnen het rekruteringsteam is een aparte groep verantwoordelijk voor de coördinatie van de stages. Deze groep bestaat uit Laurence Cleenewerck, Marie Van Sevenant en Liesbeth Haegeman. Laurence legt ons uit waarom Smals zoveel investeert in de uitwerking van een stageaanbod: “Stages bieden aan laatstejaars informaticastudenten is een zeer efficiënt rekruteringskanaal. Het is een intensief proces, zowel voor het rekruteringsteam als voor de business. We werken elk jaar volgens een bepaalde structuur zodat het proces zo gestroomlijnd mogelijk kan verlopen. We vragen concrete voorstellen aan de business tegen begin september. We vergelijken dan de aanvragen van studenten met de stagevoorstellen van de business. Kandidaat-stagiairs worden voorgesteld aan de business tijdens een gesprek. Als er een klik is tijdens het gesprek, dan zorgen wij voor alle praktische regelingen.

Elk jaar tekenen meerdere stagiairs een arbeidsovereenkomst bij Smals na hun stage. Het resultaat van een goede samenwerking tussen het rekruteringsteam en de business.

Laurence Cleenewerck

Wanneer de stage van start gaat, neemt de business het over. Zij verwelkomen de stagiair op het terrein en maken samen met hem of haar van de stage een succes. De laatste jaren zagen we een stijging van het aantal stagevoorstellen vanuit de business, wat zeer positief is. Maar het kan nog altijd beter en we willen Smals graag aanmoedigen om nog meer stagiairs te ontvangen binnen haar teams. We steken heel wat energie in de optimalisatie van het proces en zoeken continu verbetering. En met succes: elk jaar tekenen meerdere stagiairs een arbeidsovereenkomst bij Smals na hun stage. Het resultaat van een goede samenwerking tussen het rekruteringsteam en de business.

team leader aan het woord: overtuigd van de meerwaarde van stagiairs in mijn team

Denis Vandersteene, Team Leader van het Middleware-team, verwelkomt regelmatig stagiairs en is overtuigd van hun toegevoegde waarde. “Een stage levert veel op,  zowel voor Smals als voor de stagiair. Ik herinner me mijn eigen stage. Wat ik op school had geleerd, kon ik in de praktijk brengen en ik leerde ook dat ik nog veel moest leren… Waarom stageplaatsen aanbieden? Aan de ene kant wil ons team veel dingen doen waarvoor we niet altijd de tijd of het budget hebben. Een stagiair kan dan helpen en een bepaald onderwerp bestuderen dat niet echt behoort tot onze “core business”, maar dat bijvoorbeeld onze dagelijkse taken kan vergemakkelijken. Dit is een van de onmiddellijke effecten van een stagiair in het team. Aan de andere kant stelt een stage ons op de middellange termijn in staat om te zien hoe de student werkt. De student kan zien of de functie beantwoordt aan het idee dat hij ervan had en of Smals hem bevalt. Als iedereen tevreden is, kan dat resulteren in een arbeidsovereenkomst.

Mijn belangrijkste advies aan mijn collega’s die nog twijfelen: twijfel niet, ga ervoor!

Denis Vandersteene

Het grote voordeel: een student die na een succesvolle stage wordt aangenomen is vanaf dag één operationeel. Hij kent Smals en onze manier van werken al. Dat is een van de redenen waarom het zo belangrijk is om de stagiair goede documentatie te bieden en te ondersteunen tijdens de hele stage. De stagebegeleider besteedt veel tijd aan zijn pupil, maar die tijd is goed besteed. In ons team heeft elke stagiair ook een peter of een meter die hem wegwijs maakt in het bedrijf. In feite is het vrij vergelijkbaar met de aanwerving van een medewerker, en je kan de stage zien als een soort ‘proefperiode’.

Ik heb een aantal dingen geleerd bij het begeleiden van stagiairs: ten eerste moeten de doelstellingen van de stage op voorhand duidelijk gedefinieerd worden, zodat de student weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Ten tweede, de paar keer dat ik al twijfelde tijdens het sollicitatiegesprek, was de stage niet geweldig. Ik neem dus geen studenten meer aan als ik niet overtuigd ben van hun sterke punten. Een derde vaststelling is dat de theoretische kennis (concepten, tools, methodologie) die op hogescholen en universiteiten wordt onderwezen vaak achterloopt op onze praktijk. Ik heb bijvoorbeeld weinig studenten gehad die wisten wat een containerplatform was, wat de Cloud was, enz. Dat is op zich niet erg maar je moet je er wel bewust van zijn dat de student dat ook nog zal moeten leren… Aan de andere kant kan een student ook nieuwe ideeën inbrengen omdat hij dingen voor het eerst ziet, terwijl wij al jaren gewend zijn om op een bepaalde manier te werken.

Tot slot is een stageaanbod gunstig voor de zichtbaarheid van Smals binnen hogescholen en universiteiten. Hun toekomstige informatici leren Smals kennen als een bedrijf dat innoverende projecten uitvoert ten bate van onze maatschappij. Ik ga samen met de peter of meter van de stagiair naar de verdediging van het stageverslag. Daar leggen we interessante contacten voor de toekomst. Dankzij al deze inspanningen kunnen we meer mensen aantrekken in een zeer krappe arbeidsmarkt. Zowel voor de stagiair als voor Smals is het resultaat dus meer dan positief. Mijn belangrijkste advies aan mijn collega’s die nog twijfelen: twijfel niet, ga ervoor! 

Wil jouw team ook graag één of meer stagiairs de kneepjes van het vak leren? Neem dan zo snel mogelijk contact op met laurence.cleenewerck@smals.be.

Met dank aan Angelina Van Belle voor dit artikel.

Comments are closed.