Het project Reva-Z (Revalidatie-Ziekenhuizen) heeft tot doel de financieringsprocessen van revalidatieziekenhuizen te digitaliseren.

De Vlaamse Sociale Bescherming heeft aan Smals gevraagd om de IT-oplossing te ontwikkelen. We hergebruiken ontwikkelingen die we hebben gemaakt voor de financiering van woonzorgcentra.

Selim Dahmane, Assistant Chain Service Manager, en Ignacio Vasquez, Projectleider, vertellen ons meer hierover.

Context

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming worden verschillende federale bevoegdheden geleidelijk naar de Gewesten overgedragen. In een vorig artikel hebben we de financiering van woonzorgcentra besproken.

In 2022 zal de Vlaamse Sociale Bescherming het beheer van een nieuwe zorgsector van de federale overheid overnemen: de revalidatieziekenhuizen. Het gaat over acht ziekenhuizen.

Andere stakeholders zijn hierbij betrokken:
 • de Zorgkassen voor de controle van de verzekerbaarheid van de patiënten en voor de terugbetaling van de facturen van de ziekenhuizen
 • de verzekeringsinstellingen voor de federale bijdrage en de maximumfactuur (MAF)
 • de softwareleveranciers van de stakeholders

Doelstellingen

De toepassing die Smals ontwikkelt, is bedoeld om de informatiestromen met betrekking tot opnames in revalidatieziekenhuizen en de facturatie die daaruit voortvloeit te digitaliseren.

We zetten zoveel mogelijk in op hergebruik om maximaal te kunnen besparen.

Onze teams hergebruiken de oplossing die we hebben ontwikkeld voor de sector van de Mobiliteitshulpmiddelen en de Financiering van de ouderenzorg. De basisfunctionaliteiten met betrekking tot opname en facturatie zijn al beschikbaar en zullen worden aangepast aan het concrete geval van revalidatieziekenhuizen.

Een aantal nieuwe functionaliteiten zal worden ontwikkeld. Deze functionaliteiten hebben betrekking op:
 • de persoonlijke bijdrage
 • de maximumfactuur
 • regularisaties tussen de betrokken partijen

Voordelen

De digitalisering van de facturatie zal de termijn voor de betalingen van de Zorgkassen aan de ziekenhuizen verkorten. Dat zal de kwaliteit van de gegevens verhogen, waardoor het aantal fouten zal verminderen en de toegewezen middelen beter gecontroleerd kunnen worden.

Technologieën

De toepassing zal bestaan uit microservices* die op de G-Cloud gedeployed worden.

De toepassing zal de Zorgkassen voorzien van een front-end ontwikkeld in Angular.

Wat de back-end betreft, zullen de gegevens in Postgres-databases worden opgeslagen.

*Microservices zijn componenten die in synergie werken om de gevraagde functionaliteiten te verwezenlijken, terwijl ze onafhankelijk van elkaar zijn. Ontwikkeling gebaseerd op microservices:
– is het tegenovergestelde van de klassieke aanpak waarbij de componenten van de toepassing een ondeelbaar geheel vormen.
– vergemakkelijkt hergebruik.
– maakt het mogelijk aan reactiviteit te winnen omdat de aanpassing van onafhankelijke componenten vlotter gebeurt.

Planning

Het project werd in december 2020 opgestart. Verschillende fases worden gepland voor 2021, met het oog op inproductiestelling in januari 2022.

Contactpersonen

 • Assistant Chain Service Manager: Selim Dahmane
 • Projectleider: Ignacio Vasquez
 • Functioneel analisten: Carine Follong, Marc De Meester, Friedel Pas
 • Architect: David Hemmerijckx
 • Coördinator van de ontwikkeling van de facturatiemodules: Dries Baert

Betrokken teams

 • Opname
 • Federale opname
 • Facturatie
 • Coördinatie
Voor alle vragen kan je je wenden tot gez-project@smals.be 
Team Opname, van links naar rechts en van boven naar onder: Ignacio Vasquez, Marc De Meester, Mathias Bulte, Kristof Camelbeke. Afwezig op de foto: Jeroen Compagnie.
Team Federale opname, van links naar rechts en van boven naar onder: Carine Follong, Joris De Rijck, Ignacio Vasquez, Maarten Aerts.
Team Facturatie, van links naar rechts en van boven naar onder: Dries Baert, Wout Meskens, Suzan Rogge, Friedel Pas, Wim Drapier.
Team Coördinatie, van links naar rechts en van boven naar onder: Jochim Van Dorpe, Cedric Bonnevie, David Hemmerijckx, Melissa Snoeks.

Comments are closed.