Op 26 april 2021 vond een infosessie plaats over de federale inspanningen inzake standaardisering. Deze infosessie met als titel “Federal Data and REST Standardization” was bestemd voor de overheidsinstellingen.

De verschillende sprekers presenteerden achtereenvolgens:

  • het federale platform G-Cloud
  • de keuze voor de REST-architectuur
  • de functionele en technische standaarden voor REST API’s
  • de veiligheidsaspecten
  • en tenslotte praktische voorbeelden die het belang van standaardisatie aantonen

Er wordt een oproep gedaan aan alle overheidsinstellingen: standaardisatie is een collectieve inspanning.

Wilt u hier actief bijdragen?

Laat het ons weten op het volgende adres: fsp@gcloud.belgium.be of maak een issue aan op de geschikte Github belgif-openapi: Belgian Interoperability Framework (github.com)

Ontdek de slides van de infosessie of luister naar de opname ervan. 


Comments are closed.