In september 2020 ging versie 2 van het tracingplatform in productie. Dat platform bevat veel verbeteringen ten opzichte van de v1 die in allerijl ontwikkeld werd in april en mei (zie ons artikel “Twee weken voor een tracingplatform”). Guy Marcelis, die in juli de rol van projectleider op zich genomen heeft, legt ons de teamrealisaties van Smals uit om de tools te professionaliseren en het systeem robuuster te maken.

Ontdek ook het standpunt van Nicolas Rogge op pagina 2

en het standpunt van Stefan Vanhoof op pagina 3

Het tracingplatform: een kritieke schakel in de strijd tegen Covid-19

Het werd opgericht om een ​​paar honderd mensen per dag op te bellen. Vandaag zijn het duizenden oproepen die dagelijks worden uitgevoerd. De volumes zijn aanzienlijk gestegen.

Het tracingplatform is bovendien een centrale tool geworden voor het tactisch en strategisch beheer van de sanitaire crisis veroorzaakt door de corona-epidemie. De gegevens die het platform verzamelt, worden gebruikt door de deskundigen en door de beslissers om de besmettingsevolutie op te volgen en de juiste beslissingen te nemen.

Drie essentiële delen

Het tracingsplatform bestaat uit drie grote delen:

  • De front-end: de interface gebruikt door de agenten van de tracingcentra
  • Het telefoniesysteem
  • De back-end: de beheersmotor van de oproepcampagnes

De beheersmotor is een ware “organisator”

Hij bereidt elke oproepfiche voor de agenten die de tracing doen voor. Tijdens de oproep genereert de motor, naarmate de agent de antwoorden van de burger of van de collectiviteit (onderneming, school,…) invoert, het volgende scenario met de aaneenschakeling van de nieuwe te stellen vragen. Hij zet elke afgesloten fiche in bij de volgende stap van het tracingproces. Wanneer een agent een oproep afsluit, bereidt de motor alle oproeporders voor die eruit voortvloeien.

De beheersmotor staat ook centraal in het reportingproces

Hij automatiseert een groot aantal informatiestromen (zie het interview van Sébastien Cornet).

De aangebrachte verbeteringen

De beheersmotor van de campagnes werd herschreven met Camunda en Java. Het team van Michel Pagliai (projectleider bij Smals) staat in voor deze ontwikkelingen.

Het deel organisatie werd eerst herschreven. Er werden ook grote inspanningen geleverd om de robuustheid van het reportinggedeelte te verbeteren. Dat was noodzakelijk gezien het stijgende belang ervan in het strategisch beheer van de epidemie.

Voor de telefonie hebben we Genesys gebruikt: die oplossing voor het oproepcenter is marktleider op dat gebied. Naarmate de behoeften toenamen, konden we de draagwijdte ervan gemakkelijk uitbreiden en bijkomende functionaliteiten verwerken (zie het interview van Stijn Serry).

De tool die oorspronkelijk gebruikt werd voor  de front-endinterface werd vervangen door de oplossingScript & forms”, ontstaan uit het hergebruik van Forms. Deze oplossing werd ingevoerd door het team van Nicolas Rogge (assistent CSM bij Smals). Hiermee worden de oproepscripts en de formulieren beheerd.

De grote uitdagingen vandaag: robuustheid en aanpassingsvermogen

Gezien het cruciale karakter van het tracingplatform bogen we erop dat het zo robuust kan zijn als dat van het eHealth-platform. Dit wil zeggen dat de lat heel hoog ligt!

Onze tweede uitdaging is om de gevraagde veranderingen zeer snel te kunnen integreren. Dat wil zeggen binnen de week na hun aanvang.

Algehele mobilisatie

De gemeenschappelijke vijand kennen we. Die heet coronavirus. De teams zetten zich voor 300% in. Ze zijn zich ervan bewust dat ze meer dan ooit in het voordeel van de maatschappij werken. Om de besmettingsketens te breken. Om het aantal slachtoffers te beperken.

Het is nu aan iedereen om zijn steentje bij te dragen en een algehele mobilisatie aan te moedigen.

1 2 3

Comments are closed.