Wanneer je arts je een geneesmiddel voorschrijft, heb je voortaan steeds je voorschrift bij de hand dankzij de app Mijn geneesmiddelen.

Deze nieuwe tool, ontwikkeld door Smals voor het RIZIV, in samenwerking met eHealth en Recip-e, geeft de gebruiker een overzicht van al zijn lopende voorschriften, dankzij een beveiligde toegang via itsme.

De gebruiker kan zijn eigen voorschriften raadplegen en beheren, maar ook die van mensen waarvoor hij over de nodige volmachten beschikt. Hij kan er ook de bijsluiters terugvinden, lijsten van voorgeschreven geneesmiddelen opstellen en deze makkelijk in de apotheek reserveren.

Ten slotte maakt de app het mogelijk gevoelige voorschriften af te schermen en toe te wijzen aan een specifieke apotheker.

‘Mijn geneesmiddelen’ is een essentiële stap in de dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift,

met meer transparantie en gebruiksgemak voor de patiënt en zijn entourage, en met een betere integratie van de elektronische processen. Het is ook een belangrijke tool voor een betere afstemming tussen eerstelijnsdiensten, (tand)artsen, specialisten, hospitalen… en uiteindelijk voor een betere zorg.

De app is beschikbaar op iOS en Android. Bezoek de website van het RIZIV voor meer informatie.


Comments are closed.