API’s (Application Programming Interfaces) liggen aan de basis van hergebruik. Ze vertegenwoordigen overigens twee derde van de componenten die beschikbaar zijn in de Software ReUse Catalogus (Typologie: Service). Daarnaast spelen ze een centrale rol bij de uitwisseling van gegevens en bij de automatisering van businessstromen.

In de praktijk vereist softwarehergebruik een gedisciplineerd API-beheer. 

Koen Vanderkimpen, onderzoeker bij Smals, heeft dat uitgelegd op “THE API EVENT”online georganiseerd door Heliview in december 2020.

Sinds begin mei 2021 is de opname van deze uiteenzetting publiek beschikbaar op het Youtube-kanaal van Smals Research. Koen schetst er het traject van Smals voor de ingebruikname en het mature beheer van API’s. Hij beschrijft de cruciale rol die API’s vandaag spelen in Software ReUse, en geeft ook een kort overzicht van de huidige uitdagingen.

Luister naar de opname van de uiteenzetting “No Software Reuse without a disciplined API management – Lessons learned at Smals” (21’) of raadpleeg de slides.


Comments are closed.