Op vraag van het RIZIV neemt Smals deel aan het project VIDIS (Virtual Integrated Drug Information System). Dit project heeft als doel om alle processen en gegevens in verband met medicamenteuze behandeling van patiënten in België te verbeteren. Door een API uit te breiden die zij in 2019-2020 heeft uitgewerkt, zal Smals – onder meer – een mobiele toepassing voor de Belgische burgers ontwikkelen. Deze app moet er onder andere voor zorgen dat de patiënten hun elektronische voorschriften kunnen voorleggen aan de apotheker.

De context

Sinds 1 januari 2020 moeten zorgverleners verplicht elektronisch voorschrijven. Dit is een eerste stap in de dematerialisatie van de voorschriften. Vandaag moet de voorschrijver dat bewijs van elektronisch voorschrift echter nog steeds afdrukken en meegeven aan de patiënt. In de toekomst zal de gebruiker het papieren voorschrift kunnen gebruiken, maar het zal niet langer verplicht zijn.

De doelstellingen van het project VIDIS

Het project VIDIS heeft als doel om:

 1. Het delen van gegevens en informatie te organiseren en aan te sporen tussen de partijen die betrokken zijn bij  het medicamenteuze proces:
  • de patiënt en zijn/haar omgeving
  • de zorgverleners van ambulante zorg (artsen, apothekers,…)
  • de zorgverleners van ambulante zorg en de ziekenhuisomgeving
 2. De bestaande processen voor voorschriften, levering en inname van medicijnen te verbeteren

Hiervoor moeten alle gegevens die in de verschillende bestaande informatiebronnen beschikbaar zijn, worden geïntegreerd en moeten de processen beter worden georkestreerd. Bij Smals werken de ontwikkelteams aan deze integratie. De gegevens zullen gedeeld worden via de REST-diensten.

(bron: Project VIDIS: de gegevens over de medicijnen elektronisch delen – RIZIV)

Concreet

Het project VIDIS dekt de ontwikkeling van drie onderling afhankelijke tools:

 • een reeds bestaande API (REST, Springboot) en webtoepassing (Angular 10) die evolueren naargelang de integraties en behoeften
 • een mobiele toepassing (IONIC v5) die ontwikkeld wordt

De medewerkers van Smals die deelnemen aan het project Vidis:

Van links naar rechts en van boven naar beneden: Arnaud Hulstaert (projectleider), Abderrahmen Abbassi, Jacques Yakoub, Ken Keymolen, Jean Louis Maggetto, Helena De Oliveira Kempf, Ken Bostoen, Oussama Bellazaar, Daniel Penninck.
Van links naar rechts en van boven naar beneden: Nicolas Vermeulen, Pierre Copois, Guillaume Luque Joris, Dylan Cabal, Inge Sneppe, Kristof Steurbaut (projectleider). Afwezig op de foto’s: David De Vreese. Simon Dewulf, Geert Allegaert, Véronique Van de Vijvere.

De API VIDIS

De API* uitgewerkt in het kader van VIDIS put de gegevens uit de verschillende beschikbare bronnen en geeft ze door in een geconsolideerde vorm aan de webtoepassing en mobiele toepassing.

*nvdr: Een API (Application Programming Interface) is een interface om toepassingen te programmeren. Zij maakt het gebruik mogelijk van functionaliteiten die reeds ontwikkeld zijn in andere online applicaties.

De mobiele VIDIS-toepassing

De mobiele VIDIS-toepassing is bedoeld voor de patiënt en zijn/haar omgeving. In een eerste fase moet de app elke Belg de mogelijkheid bieden om, zonder afhankelijk te zijn van commerciële apps, zijn medicatie in de apotheek af te halen door zijn elektronische voorschriften in gedematerialiseerde vorm voor te leggen.

In latere fases zal deze mobiele toepassing worden uitgebreid met andere functionaliteiten:

 • raadpleging van het medicatieschema, van de aflevering van medicatie en van de authorisatie voor terugbetalingen
 • de mogelijkheid voor de verschillende partijen (arts, patiënt,…) om in een “dagboek” opmerkingen over de medicatie te lezen en te schrijven

De VIDIS-webtoepassing

De webtoepassing bevat dezelfde informatie als de mobiele. Het is bedoeld voor zowel zorgverleners als patiënten.

De voordelen beoogd door het project VIDIS

Met de mobiele app, webapp en review van medicamenteuze processen wordt verwacht dat VIDIS op verschillende niveaus toegevoegde waarde zal brengen:

 • betere patiëntenvoorlichting
 • beter gezamenlijk beheer door patiënten
 • verbetering van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorg, ongeacht de omgeving (ambulante zorg, ziekenhuiszorg of residentiële zorg)
 • een vlottere multidisciplinaire samenwerking
 • ondersteuning bij de evolutie van de elektronische voorschriften

Voor meer informatie over het project VIDIS kan je de site van het RIZIV raadplegen

Planning en hergebruik

Het project wordt opgesplitst in meerdere fasen die eind 2022 aflopen.

 • In 2020: de VIDIS-webtoepassing werd ter beschikking gesteld van patiënten en zorgverleners. Deze webtoepassing is herbruikbaar.
 • In juni 2021: de mobiele VIDIS-toepassing zal ter beschikking worden gesteld van de patiënten.
 • In 2022: de VIDIS-API zal “system-to-system” interoperabiliteit mogelijk maken voor software gebruikt door professionals in de gezondheidszorg. Deze API-diensten zullen herbruikbaar zijn.
 • VIDIS zal zich blijven ontwikkelen tot eind 2022.

Het project VIDIS zal niet alleen herbruikbare diensten en toepassingen leveren, maar maakt zelf ook gebruik van ReUse. Het hergebruikt 40% bestaande componenten en bouwt voort op reeds beschikbare technologieën zoals itsme.

Brede samenwerking

Het project VIDIS, dat door het RIZIV wordt gecoördineerd, is een samenwerking tussen verschillende organisaties:

 • De FOD Volksgezondheid
 • Het Réseau Santé Bruxellois (RSB)
 • Het Réseau Santé Wallon (RSW)
 • Vitalink
 • Recip-e
 • Farmaflux
 • eHealth
 • MyCareNet
 • De vertegenwoordigers van de zorgverleners

Bij Smals zijn er meerdere teams betrokken:

 • de VIDIS-ontwikkelteams (zie foto’s hierboven)
 • het team UX Usability (zie foto’s hierboven)
 • de Chain Service Manager Sven Akkermans, de Assistant Chain Service Manager Nicolas Rogge en de Key Account Manager Diane Puttaert
Sven Akkermans,
Chain Service Manager
Nicolas Rogge,
Assistant Chain Service Manager
Diane Puttaert,
Key Account Manager

Jouw contactpersonen

De Chain Project Leader is Hélène Berchmans ; de projectleiders zijn Kristof Steurbaut en Arnaud Hulstaert.

Hélène Berchmans,
Chain Project Leader
Kristof Steurbaut,
Projectleider
Arnaud Hulstaert,
Projectleider

Headerphoto by National Cancer Institute on Unsplash


Comments are closed.