Het projectteam. Van links naar rechts en van boven naar beneden: Katrien Duyck, Sarah De Schuytener (RSZ), Simon Van Erp, Sofie De Smet, Corentin Dekoninck, Ardit Latifi, Hélène Berchmans, Sariya Hatoum, Sem Flamez, Marie Alix Godin, Hilde Waltniel (RSZ), Jurgen Callewaert, Ria Vanderkelen, Rozemarijn De Wit, Nicolas Van Wettere.

De context

De “sociale Maribel” is een reglementering die als doel heeft om financiële middelen ter beschikking te stellen van de werkgevers uit de non-profitsector met het oog op creatie van bijkomende werkgelegenheid.

De betrokken werkgevers zijn actief in volgende sectoren:

 • medische sector (bv.: ziekenhuizen, ziekenvervoer, psychiatrische instellingen, enz.)
 • culturele sector (bv.: vakantieparken, bibliotheken, musea, culturele centra, enz.)
 • maatschappelijke dienstverlening (bv.: kinderopvang en crèches, OCMW, beschutte werkplaatsen voor personen met een handicap, enz.)

Deze tussenkomst wordt gefinancierd door een deel van de bedrijfsvoorheffing van alle werkgevers. Ze wordt door het “Fonds sociale Maribel van de overheidssector” toegekend aan de werkgevers die de aanvraag doen en er recht op hebben. Dit fonds werd opgericht bij de RSZ en wordt beheerd door het beheerscomité “Sociale Maribel”.

Twee aspecten hebben het ontwerp van een nieuwe Maribel-toepassing doorgedreven:

 • Enerzijds een koninklijk besluit van 2016 (met invoering in 2020) dat de toekenningsmethode van de subsidies gewijzigd heeft;
 • en anderzijds de nood om de oude informaticasystemen van de RSZPPO en DIBISS (Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels) te integreren in het systeem van de RSZ.

De doelstellingen van het project Maribel

 1. De invoering van het nieuwe koninklijk besluit toelaten in verband met de toekenning van Maribel-steun.
 2. De Maribel-processen integreren in de unieke werkomgeving (WO) gebruikt bij RSZ.
 3. Een gecentraliseerd zicht geven aan de verschillende betrokken diensten bij de RSZ:
  • de DG7 die de toekenning van de subsidies beheert en de opvolging verzekert van de terugbetalingen door de werkgevers (in het geval dat ze niet alle ontvangen steun gebruikt hebben);
  • de DG3 die enerzijds het bedrag van de subsidies en anderzijds het effectieve volume van de tewerkstellingen bij elke invoering van een DmfA controleert;
  • de DG5 die de betaling van de subsidies uitvoert en de eventuele regularisaties int.
 4. De taak van de agenten van de RSZ vergemakkelijken en hun doeltreffendheid verhogen.
 5. Samen met het project DUNIA, de oude informaticasystemen van de RSZPPO en DIBISS (Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels) integreren in het systeem van de RSZ.

Een bijzonderheid: een Design Sprint met de klant

Het projectteam wil de behoeften van de eindgebruikers van de RSZ zo goed mogelijk achterhalen. Daarom heeft het, in samenwerking met het team Usability & Design, een Design Sprint georganiseerd met de gebruikers in de vorm van drie workshops. Deze interessante ervaring zorgde ervoor dat hun werk beter begrepen werd, dat er een maquette voorgesteld kon worden en hun feedback in rekening genomen kon worden.

De technologieën

Het project Maribel hergebruikt 63% van de bestaande componenten wat voor een aanzienlijke tijdswinst zorgt. Het doet een beroep op de volgende technologieën:

 • REST: Openshift, JBOSS, Hibernate
 • Webapp: Openshift, Angular
 • Batch: DollarUniverse, Spring batch

De planning

Het project wordt opgesplitst in meerdere fasen die aflopen in januari 2022. 

Jouw contactpersonen

Voor vragen kan je terecht bij: maribel-analysts@smals.be

 • Chain Project Leader: Hélène Berchmans
 • Projectleider: Corentin Dekoninck
 • Functioneel analist: Sariya Hatoum

Illustratie: Foto door fauxels via Pexels

Comments are closed.