Smals werkt actief mee in de strijd tegen corona, en doet dat via verschillende initiatieven.
Wist je bijvoorbeeld dat:

 • Smals betrokken is bij de regionale contact tracing? Wij voorzien daar in het technische platform van waaruit de call agents de personen kunnen opbellen.
 • Smals het platform voor de contact tracing in nog geen 10 dagen heeft opgezet? Alles moest heel snel gaan (infrastructuur opzetten, bestek toewijzen, toepassingen ontwikkelen en configureren…). Met voortdurend wijzigende behoeften werden bepaalde componenten in de loop van de zomer vervangen, om beter te kunnen beantwoorden aan toekomstige evoluties. Zelfs tijdens die aanpassingen bleef de continuïteit verzekerd.
 • Smals dagelijks cijfers aanlevert over de werking van de contact tracing? Die cijfers worden gebruikt als input om eventueel bij te sturen in de teststrategie.
 • Smals voorziet in de operationele ondersteuning van het corona contact center? Elke dag, ook in de weekends en op feestdagen, bemant een Smals-medewerker het contact center om snel tussen te komen in geval van incidenten.
 • Iedereen die betrokken is bij de contact tracing zelf de goede werking van het platform kan verifiëren? Smals ontwikkelde hiervoor een statuspagina waar alle essentiële info terug te vinden is.
 • Er ook sms-berichten verstuurd kunnen worden vanuit het contact tracing-platform? Er wordt een sms verstuurd om mensen te verwittigen dat ze opgebeld gaan worden of om PCR-activatiecodes uit te sturen.
 • Smals een applicatie heeft ontwikkeld voor artsen en testcentra waarmee zij zelf een PCR-code kunnen opzoeken? Daarmee kunnen ze ook aangeven of de test effectief is uitgevoerd. Dezelfde toepassing wordt ook gebruikt in het testdorp in Antwerpen, in de vorm van een webservice.
 • Smals een toepassing heeft ontwikkeld om te identificeren met welke scholen, ziekenhuizen, rusthuizen … een besmette persoon in contact is geweest?
 • Smals een website heeft opgezet met e-learningmodules en een FAQ om de call agents in het contact center te ondersteunen? Daarnaast helpen we het redactiecomité om de inhoud up-to-date te houden.
 • Het ook mogelijk is om het contact center op te bellen? Oorspronkelijk was het platform enkel bedoeld om naar mensen te bellen, maar sinds eind juli kan iedereen het center zelf opbellen. Smals heeft daarvoor de nodige aanpassingen gedaan. De beller wordt onmiddellijk doorgeschakeld naar de juiste regio, die efficiënt het dossier van de betrokken persoon kan opvragen.
 • Smals het contact tracing-platform in een recordtempo heeft aangepast toen de tweede golf eraan kwam? Dankzij die aanpassingen worden de gegevens sneller verwerkt en worden mensen sneller gecontacteerd. Dat was een huzarenstukje: Sciensano verwerkt een deel van de gegevens en de aanpassingen (in het hele proces) mochten de continuïteit niet in gevaar brengen.
 • We een ‘Passenger Locator Form’ hebben ontwikkeld? Wie uit het buitenland naar België komt, geeft in dat formulier aan naar waar hij of zei gereisd heeft, met wie …. Die gegevens worden doorgestuurd naar de FOD Volksgezondheid. Daar wordt beslist om bepaalde mensen te laten testen en in quarantaine te plaatsen.

Bedankt aan alle collega’s die hieraan meehelpen!

Comments are closed.