De ReUse-site biedt u een generieke, complete oplossing voor het aanmaken van formulieren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft er handig gebruik van gemaakt om, in recordtijd, een formulier voor geneesmiddelenbewaking online te plaatsen.


De uitdaging

Het FAGG wou snel een tool hebben voor de inzameling van info bij bepaalde doelgroepen. Het heeft een beroep gedaan op Smals om een waaksysteem via online notificatie te creëren: het VONS-project (Vigilance Online Notification System). Het wilde een flexibele tool waarmee online formulieren makkelijk aangemaakt konden worden, en makkelijk aangepast, in functie van de noden. Gezien het gevoelige karakter van medische gegevens, moest deze tool een grotere informatieveiligheid garanderen. Als eerste use case koos het FAGG voor een online formulier voor het aangeven van bijwerkingen die veroorzaakt worden door geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Het werd eerst aangeboden aan de burger, en vervolgens aan professionelen in de gezondheidszorg. 


De oplossing

Tijdens de eerste fase van het project werden vooral backend-elementen hergebruikt. Op het niveau van ReUse werkten de teams rond drie assen: 

 • Hergebruik en verbetering van bestaande componenten
 • Creatie van een modulair systeem van herbruikbare componenten
 • Creatie van een nieuwe component

Hergebruikte componenten bieden volgende functionaliteiten:

 • Constructie, validatie en registratie van formulieren
 • Creatie van pdf-bestanden
 • Versleuteling van informatie (encryption) met behulp van de eHealth-coderingsdienst
 • Behandeling van basisfunctionaliteiten voor de authenticatie, de veiligheidslogs en de beveiliging van de REST-diensten

In een tweede fase ontwikkelden de teams een front-end module, namelijk een bibliotheek met herbruikbare componenten. Met deze module kan het FAGG snel en makkelijk nieuwe formulieren aanmaken.

Het systeem beheert:

 • De opmaak van het formulier 
 • De selectie en de validatie van de gegevens
 • De authenticatie 

Met een preview-tool zie je hoe het formulier dat gecreëerd wordt eruitziet. Het scherm is een splitscreen: links zie je wat de gebruiker te zien krijgt, rechts de code. Deze functie wordt bijzonder gewaardeerd. Tegelijk heeft het Agentschap de frontend-bibliotheek hergebruikt voor zijn backoffice. Hierdoor kan het de gegevens bekijken die in de meldingen werden ingegeven. 

Tijdens fase 2 werd een gebruikersruimte gecreëerd. Burgers en gezondheidswerkers kunnen er zich authenticeren, dankzij het hergebruik van de eHealth-services. Een webapplicatie biedt hen vervolgens verschillende functionaliteiten:

 • Een nieuw formulier invullen.
 • Een eerder aangevat en opgeslagen formulier voltooien.
 • Alle meldingsformulieren voor bijwerkingen die ze zelf al hebben ingevuld, consulteren.
 • De formulieren in pdf-formaat downloaden.

Zonder hergebruik was het onmogelijk geweest om zo vlug een toepassing met zulke uitgebreide functionaliteiten in productie te laten gaan.

Nicolas Rogge, Chain Project Leader bij Smals

De voordelen

Dankzij het hergebruik kon veel tijd en geld bespaard worden. Neem bijvoorbeeld de DataEncryptor-component, waarmee gegevens versleuteld kunnen worden, en veilig opgeslagen en doorgestuurd. De integratie van de bestaande herbruikbare component bleek tien keer goedkoper te zijn dan wanneer hij specifiek voor het Agentschap ontwikkeld was geweest.

Het FAGG heeft een beveiligd systeem voor het online verzamelen van informatie. Het formulier voor het melden van bijwerkingen is beschikbaar op het portaal Mijngezondheid én op een speciaal hiervoor bestemd portaal: www.eenbijwerkingmelden.be 

Het FAGG kan zelf nieuwe formulieren aanmaken, ongeacht de inhoud.


In de toekomst

Het FAGG gaat nog andere use cases toevoegen aan het nieuwe  systeem om gegevens te verzamelen. Het overweegt bijvoorbeeld om er gebruik van te maken om er de omzetcijfers van haar partners mee te verzamelen, en hun financiële bijdrage in de kosten van het Agentschap te berekenen. 


Een klant getuigt

Erik Everaert
Stafmedewerker aan het DG POST Vergunning van het FAGG

Voor het FAGG is het van essentieel belang dat het zijn missie uitvoert, namelijk geneesmiddelenbewaking. Hiervoor wil het de rapportering van gegevens vereenvoudigen door middel van maximale gebruiksvriendelijkheid. In het kader van het VONS-project verkregen we de functionaliteiten die aan onze verwachtingen beantwoordden, dankzij hergebruik. Hergebruik heeft het proces opmerkelijk versneld. In oktober 2018 hebben we de besprekingen met Smals aangevat. Midden februari 2019 ging het project al in productie.

De oplossing die Smals ontwikkelde, biedt een grote toegevoegde waarde. Dankzij het nieuwe online formulier kunnen de burgers de bijwerkingen in alle veiligheid aangeven. Het formulier maakt het hen makkelijk omdat het preciseert welk soort gegevens ingevuld kunnen worden, en het valideert de gegevens ook. De ontvangen gegevens zijn ook van hogere kwaliteit. De oplossing is compatibel met – en geïntegreerd in – het portaal Mijngezondheid. Op termijn zal het dus mogelijk zijn om gegevens te recupereren die reeds op Mijngezondheid beschikbaar zijn. Zo kan het formulier vooraf ingevuld worden zodat het nog gebruiksvriendelijker wordt.

Meer informatie over ReUse

Comments are closed.