Sinds 2016 maakt Defensie in stijgende mate gebruik van de diensten van Smals. Ze vertrouwt ons een strategische rol toe in haar algemene beheersactiviteiten. Een groot teken van vertrouwen! Op 9 juni 2021 bezocht haar topmanagement een van onze datacenters. Het woonde er een presentatie bij van het door Smals beheerde programma. Laurent Deleers, Chain Project Leader, beschrijft de evolutie van ons partnerschap.

De Belgische Defensie wil haar eigen gekwalificeerde IT-personeel inzetten voor taken die rechtstreeks bijdragen aan de veiligheid en nationale defensie, met andere woorden de kern van haar militaire activiteiten. Daarom besloot ze in zee te gaan met een externe partner en het beheer van een aantal interne businesstoepassingen over te dragen aan Smals.

Het begon allemaal in 2016 met een infrastructuurovernameproject. De opdracht werd opgestart en, in 2020, afgerond door onze collega William Peeters, technisch projectleider, onder de verantwoordelijkheid van Chain Service Manager Dirk Deridder.

In 2018 vroeg Defensie Smals om de ontwikkeling en exploitatie van een groot deel van haar toepassingen over te nemen. Dat omvat het beheer, het onderhoud en de evolutie van een dertigtal toepassingen die zijn ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van een groot aantal van haar Business Units:

  • planning van opleidingsoperaties
  • medische omgeving
  • human resources
  • budgettering en financiën
  • enz.

Het overnameprogramma zal duren tot ten minste 2023. Tot nu toe zijn zes toepassingen – waaronder drie van de belangrijkste – al in productie gegaan, volledig beheerd door onze teams.

Op basis van de vertrouwensrelatie en het klimaat van constructieve samenwerking die we wisten te creëren, heeft Defensie ons in 2021 gevraagd om een overname- en optimalisatieproject op te starten voor haar businesstoepassingen. Momenteel zijn meer dan 200 toepassingen in kaart gebracht. Daartoe zijn we begonnen met een haalbaarheidsanalyse. Wij stelden ook een overnamestrategie en een langetermijnactieplan voor om aan de businessbehoeften te voldoen.

Bij Smals valt de afdeling die belast is met activiteiten voor Defensie onder de verantwoordelijkheid van Chain Service Manager Yann Lebrun. Die afdeling telt een veertigtal werknemers, verdeeld over vier (en binnenkort vijf) teams. Gezien de lopende programma’s zal dit aantal in de komende maanden nog verder oplopen.

In korte tijd is Defensie een belangrijk lid geworden van Smals. Op 9 juni 2021 hadden we de eer een delegatie van haar topmanagement te verwelkomen. We presenteerden de programma’s en de langetermijn-ontwikkelingsmogelijkheden en drukten onze wens uit om onze samenwerking op deze goede basis te consolideren.

9 juni 2021. Het topmanagement van Defensie bezoekt een van de datacenters van Smals.

Comments are closed.