Op 7 juni 2021 neemt onze collega van Onderzoek Christophe Debruyne, deel aan de 4e International Workshop over Geospatial Linked Data (GeoLD 2021). Dit seminarie kadert in een conferentie op hoog niveau over technologieën in verband met het semantische web en knowledge graphs: de Extended Semantic Web Conference.

Christophe presenteert er zijn artikel “Reusable SHACL Constraint Components for Validating Geospatial Linked Data” (Herbruikbare constraint-componenten in SHACL voor validatie van de geospatiale Linked Data). Dit document is gerelateerd aan de studies die Christophe voerde over knowledge graphs en SHACL. In maart 2021 publiceerde hij hierover een artikel op de blog van Smals Research.

Wat is SHACL?

Kort samengevat is SHACL een taal om gegevens, waarden, relaties, etc. in grafen te valideren. Het is een potentieel waardevolle techniek omdat ze toegang geeft tot gegevens die moeilijk weergegeven kunnen worden in een relationeel model. SHACL is dus complementair met het werk over data quality dat reeds binnen Smals gaande is.

Problematiek behandeld in het artikel

Hoe stel je bij gegevensvalidatie regels op die gedeeld en hergebruikt kunnen worden? Christophe biedt een herbruikbaar geheel van constraint-componenten. Hij gaat in op een aantal beslissingen die moeten worden genomen bij het technisch ontwerp en geeft een korte demo.


Comments are closed.