Secure multiparty computation – Collectieve berekeningen op verspreide gevoelige gegevens

Gepost op 08/06/2021 door Kristof Verslype
Kristof Verslype heeft dit jaar de “privacy enhancing technologies” grondig onderzocht. In het kader van die studie heeft Kristof een nieuw artikel gepubliceerd over Secure multiparty computation (SMC).

SMC maakt het mogelijk om berekeningen op een gedistribueerde manier te laten uitvoeren, dus zonder een centrale partij, en zonder dat de betrokken partijen inzage krijgen in gebruikte gegevens. SMC was lang een puur academische aangelegenheid, maar dat is de laatste jaren geëvolueerd.

In zijn artikel gaat Kristof kort in op een aantal cases waar SMC vandaag gebruikt wordt in de praktijk en licht hij een tipje van de sluier op van wat SMC in een overheidscontext zou kunnen betekenen.

Ook de onderzoeksgroep COSIC van KU Leuven (Computer Security and Industrial Cryptography) is actief bezig met SMC.
Lees het vervolg op de blog van Smals Research*

Naar een meer ethische kunstmatige intelligentie

Gepost op 31/05/2021 door Katy Fokou op de Smals Research-blog in het Frans
Gepubliceerd op 16/06/2021 op ITdaily in het Nederlands: Technologie en ethiek: kunnen we AI vandaag vertrouwen?
In dit nieuwe artikel gaat Katy dieper in op het risico van vooroordelen die mogelijk aanwezig zijn in tal van AI-modellen. Ethische vooroordelen in AI-algoritmen kunnen aanleiding geven tot verkeerde beslissingen of het onbewust discrimineren van bepaalde categorieën van mensen.

De Europese Unie heeft een kader uitgewerkt voor een “ethische AI”, en de Europese Commissie heeft in april een voorstel gepubliceerd voor een op risico’s gebaseerd rechtskader over AI. Katy licht beide initiatieven kort toe. Verder gaat ze op zoek naar de origine van de vooroordelen in de AI-algoritmes en hoe die kunnen voorkomen worden.

Kortom, er is een “ethiek by design” nodig, als we willen dat AI vandaag en in de toekomst daadwerkelijk ingezet én vertrouwd kan worden.
Lees het vervolg (in het Frans) op de blog van Smals Research*

Virtual Knowledge Graphs

Gepost op 11/05/2021 door Christophe Debruyne
In het kader van zijn studie over ‘Knowledge Graphs’ heeft Christophe Debruyne verder onderzoek verricht naar het concept van de ‘Virtual Knowledge Graph’. Virtual Knowledge Graphs laten toe om op een haast transparante manier de gegevens in een relationele database als een graph te benaderen.

Christophe gaat concreet na aan welke beperkingen Virtual Knowledge Graphs onderhevig zijn en hoe het zit met de performantie. Hij vergelijkt twee producten (Ontop en Stardog) met een traditionele Knowledge Graph benadering.

Deze technologie is in volle evolutie maar biedt vandaag reeds mogelijkheden om bestaande databanken samen met andere bronnen te integreren in een Knowledge Graph.
Lees het artikel op de blog van Smals Research*

Spatial join, de sleutel tot geografische analyse

Gepost op 27/04/2021 door Vandy Berten
De meeste van onze klanten beschikken over geografische informatie: adressen van burgers, instellingen, bouwwerven, enz. Deze info wordt niet altijd maximaal benut.

Er zit er echter een enorm potentieel in, voor tal van sectoren: fraudebestrijding, optimalisatie toewijzing van inspecteurs, plaatsing van entiteiten zoals ziekenhuizen, impactanalyse in geval van sluiting / verplaatsing van diensten, gegevenskwaliteit, visualisatie, statistieken…

Een sleutelelement vanuit analytics oogpunt om met deze geografische gegevens te kunnen werken, is de “spatial join“.

In zijn artikel legt Vandy de werking van de spatial join uit en past hij deze techniek toe. Hij toont aan dat klassieke analysetechnieken te kort schieten als men geografische gegevens wil exploiteren. Hij bespreekt de voordelen van de spatial join bij het verrijken van een gegevensverzameling, maar ook bij het aan het licht brengen van fouten of onnauwkeurigheden.
Lees het vervolg (in het Frans) op de blog van Smals Research*

Eventual Consistency – Een nog te weinig ontgonnen principe

Gepost op 12/04/2021 door Koen Vanderkimpen

‘Eventual Consistency’ kan een belangrijke rol spelen om de beschikbaarheid van toepassingen en systemen te verhogen. Het is vooral bekend door het gebruik in NOSql-databases, die kunnen blijven werken, zelfs al faalt het netwerk. Toch is het principe van Eventual Consistency nog niet voldoende ontgonnen.

Koen Vanderkimpen bespreekt in zijn blogartikel wat Eventual Consistency precies inhoudt, en wanneer dat principe nuttig wordt gebruikt. Daarnaast worden enkele voorbeelden uit drie verschillende sectoren aangehaald, en wordt beargumenteerd waarom het ook in overheidstoepassingen nuttig kan zijn.
Lees het volledige artikel op de blog van Smals Research*

Natural Language Processing in het Nederlands

Gepost op 31/03/2021 door Joachim Ganseman op de blog van Smals Research
Gepubliceerd op 22/06/2021 op ITdaily : NLP en Nederlands: waarom wereldtalen een streepje voor hebben
In dit blogartikel haalt Joachim een belangrijke problematiek aan in het Natural Language Processing-gebeuren in het Nederlands. Een problematiek waarmee wij – helaas – onvermijdelijk geconfronteerd worden in onze AI-projecten.

De spectaculaire vooruitgang in het Engels vinden we niet terug bij “kleine” talen zoals het Nederlands. Gelukkig zijn er omwegen om een en ander te verbeteren, en mogen we in de nabije toekomst structurele verbetering verwachten in het goed herkennen van het Nederlands.
Lees het vervolg op de blog van Smals Research*

SHACL: Logische- en vormcontroles met kennisgraaftechnologieën

Gepost op 18/03/2021 door Christophe Debruyne
SHACL laat toe om data te controleren en te valideren los van de programmeercode of het onderliggende databanksysteem. Het is een recente evolutie binnen het domein van de knowledge graphs en er zijn al tools voor beschikbaar.

Christophe legt in deze blogpost uit wat SHACL juist is en geeft enkel voorbeelden die duidelijk maken hoe je met SHACL data kan valideren. Hij bespreekt ook de mogelijkheden om deze technologie verder in te zetten, zoals bij gegevensbeheer en datakwaliteit.
Lees het vervolg op de blog van Smals Research*

Artificiële intelligentie in de publieke sector

Gepost op 25/02/2021 door Katy Fokou op de Smals Research-blog in het Frans
De laatste jaren is artificiële intelligentie (AI) een enorme rage geworden. Ondanks de onmiskenbare voordelen voor het functioneren van de overheidsdiensten en voor de burgers, is het echter beter ingeburgerd in de privésector dan in de publieke sector.
Gepubliceerd op 30/03/2021 op de ITdaily-website in het Nederlands: Is artificiële intelligentie de toekomst voor onze overheidssector?

In haar artikel legt Katy Fokou het belang van AI voor de publieke sector uit. Zij bespreekt mogelijke toepassingen en wijst op aandachtspunten.
Lees het vervolg (in het Frans) op de blog van Smals Research*

Web scraping: nuttig voor eGov?

Gepost op 26/01/2021 door Vandy Berten
Web scraping, ook wel web crawling of web harvesting genoemd, herneemt alle technieken om inhoud van websites te extraheren. Hierbij worden verschillende tools aangewend: scripts, programma’s, plugins… Het doel? De geëxtraheerde inhoud in een andere context gebruiken.
Lees het vervolg (in het Frans) op de blog van Smals Research*

Differential Privacy

Gepost op 12/01/2021 door Christophe Debruyne
Differential Privacy (DP) is een methode die erin bestaat specifieke ruis
(een wiskundig begrip) in gegevens of in een antwoord op een vraag te injecteren. De bedoeling is om te voorkomen dat men kan achterhalen of de gegevens van een bepaalde persoon aanwezig zijn. Zo kan de privacy gewaarborgd worden.

Ondanks de invoer van ruis blijven de statistische eigenschappen van de oorspronkelijke gegevens over het algemeen behouden. Hoewel DP complex is, kan het interessant zijn om statistische gegevens te delen of zelfs voor Business Intelligence (BI). Dit artikel beschrijft het begrip DP en stelt een aantal toepassingen voor. Het wordt geïllustreerd met een voorbeeld waarin een tool DP in SQL-queries injecteert.
Lees het vervolg op de blog van Smals Research*

Data Quality: “Anomalies & Transactions Management System”; prototype & work in progress

Gepost op 08/12/2020 door Isabelle Boydens
In 2019 kondigde Smals Research de lancering van een proof of concept aan voor de implementatie van een generieke ATMS-dienst (Anomalies & Transactions Management System). De auteurs van dit artikel herinneren aan de belangrijkste motivaties inzake data quality en return on investment.

Ze specificeren de functionele specificaties en illustreren hun uiteenzetting op basis van use cases. Ze bespreken eveneens de technische vooruitgang en de vooruitzichten voor verdere ontwikkeling.

Dit artikel is een gezamenlijke bijdrage van Isabelle Boydens (Data Quality Expert bij Smals Research), Gani Hamiti (Data Quality Analyst bij Smals, Databases Team) en Rudy Van Eeckhout (Databases R&D bij Smals, Databases Team).
Lees het vervolg (in het Frans) op de blog van Smals Research*

Lees nieuwe artikelen op de blog van Smals Research

* Deze artikelen zijn persoonlijke bijdragen van hun auteurs. Zij werden in eigen naam geschreven en nemen geen standpunt in namens Smals.

Meer info over het Smals Research-team


Comments are closed.