Transcriptie van de podcast:

Hallo. Welkom bij deze reeks podcasten over de projecten die Smals uitvoert. Will Dackus is projectleider bij Smals. Momenteel is hij betrokken bij het project “WITA-Pro”, wat staat voor “Working In The Arts for Professionals”.

Will, wat is de uitdaging voor het WITA-project?

De uitdaging voor het WITA-project is een toepassing te ontwikkelen die de professionele kunstwerkers in staat stelt om een attest aan te vragen dat in een later stadium eventueel rechten verleent op sociale uitkeringen. Deze toepassing kadert in de nieuwe wetgeving voorzien in het regeerakkoord. Het project Working In The Arts komt in 2 delen. Dat wil zeggen Working In The Arts voor amateurs-artiesten. En dat is een apart project en dat valt niet onder onze doelstelling hier. Wij werken aan het deel Working In The Arts voor professionele artiesten. Het regeerakkoord wil de socio-economische situatie van personen die tewerkgesteld zijn in de kunst- en cultuursector – en dat zijn niet alleen artiesten, maar dat zijn ook artistiek technische en artistiek ondersteunende profielen – verbeteren.

Wat gaan jullie concreet doen in het kader van dit project?

We gaan één website maken, en dat is workinginthearts.be, en die website zal een informatieve website zijn. Vanuit die website worden twee links gepresenteerd: een voor het gedeelte van de amateurs, en een gedeelte voor de professionelen. En dat laatste is ons project. En wij noemen dat “WITA-Pro”: Working In The Arts for Professionals. Wij gaan ons richten op het hervormingsvoorstel. Dat wil zeggen de kunstwerkcommissie dient te worden aangepast. Er komt een digitaal platform dat het oude platform “Artist@work” gaat vervangen met een verhoogde digitalisering.

Wat zien jullie als het eindresultaat?

Een nieuw digitaal platform met een informatieluik en een aanvraagluik. De aanvragen worden beheerd door een nieuwe samengestelde commissie en een uitgebreider secretariaat dat getraind wordt om met de nieuwe manier van werken aan de slag te gaan.

Wat zijn de voordelen voor de klant, dus voor de FOD Sociale Zekerheid?

De voordelen voor de klant is de vervanging van een oud platform dat heet Artist@work, en daar wordt een verhoogde digitalisering toegepast. Een ander voordeel is dat we aan de wettelijke vereisten moeten tegemoetkomen. En als derde wordt de werking van de kunstcommissie aangepast en ook digitaal mogelijk gemaakt.

Welke planning is voorzien? En wat zijn de vooruitzichten voor de toekomst?

Als voorlopige planning is voorzien het leveren van een minimal viable product. En dat moet ten laatste in september 2023 in productie gaan. Dat houdt in dat daarin alle basiszaken voorzien zijn. En verder hebben we het project nog gepland om door te lopen tot in 2024 om verdere verbeteringen en additionele zaken nog toe te kunnen voegen.

Welke teams zijn betrokken bij het “WITA-pro”-project?

Er zijn verschillende teams bij het “WITA-pro”-project betrokken. Van de kant van Smals is dat het Web Agency onder leiding van Tamara Beeckmans, het Usability-team met Gael Bielo en Michael De Meirleir, plus ons ontwikkelingsteam, wat in feite dan mijn team is. Aan de kant van de FOD Sociale Zekerheid hebben we het team van Perrine Nisol.

Chain Service Manager : Didier Roquet, Account Manager : Marc Delforge, Chef de projet : Will Dackus.

Dank aan Will voor deze informatie. Mis de podcast met Perrine Nisol niet. Het geeft het standpunt van de klant over het project WITA-Pro weer.


Comments are closed.