Het standpunt van Karine Moykens,
Voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, Bestuurder van Smals, Secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin (Vlaamse overheid)

Tijdens de hele gezondheidscrisis heb ik de grote deskundigheid van de medewerkers van Smals kunnen vaststellen, alsook hun betrokkenheid, hun vermogen om zeer snel te evolueren en hun flexibiliteit.

Welke aspecten van de geleverde inspanningen op interfederaal niveau zijn volgens u noemenswaardig?

ICT vormde een van de onontbeerlijke tools om de strijd tegen de coronapandemie te ondersteunen op interfederaal niveau. Er moest een test- en tracingsysteem voor het hele land worden ontwikkeld. Iedereen afzonderlijk laten werken op gewestelijke schaal zou inefficiënt geweest zijn.

Er wordt vaak gezegd dat België gekenmerkt wordt door een moeilijke structuur die overleg bemoeilijkt. Het Interfederaal Comité heeft echter bewezen dat wij in staat zijn om tot een consensus te komen en samen beslissingen te nemen. Wij zijn erin geslaagd IT-oplossingen te ontwikkelen die aan heel België voorgesteld werden en die ons flink vooruit hebben geholpen.”

Hoe zou u de samenwerking met Smals beschrijven?

Smals is onze ICT-partner en speelt een zeer belangrijke rol. Smals ontwikkelt zelf de vereiste IT-oplossingen, of helpt ons in andere gevallen een partner te vinden die dat voor ons kan doen, zoals Doclr.

Tijdens de hele gezondheidscrisis heb ik de grote deskundigheid van de medewerkers van Smals kunnen vaststellen, alsook hun betrokkenheid, hun vermogen om zeer snel te evolueren en hun flexibiliteit. Bij Smals worden de IT-systemen 24 uur per dag bewaakt en wordt er zeer snel gereageerd op problemen.

Voor het Interfederaal Comité is het zeer praktisch om op een dergelijke partner te kunnen steunen. In elke situatie kunnen wij met Smals praten, de op te lossen strategische problemen voorleggen en samen nadenken om de beste operationele oplossingen te vinden.

Smals is niet uit op geldgewin. Als vereniging zonder winstoogmerk heeft Smals tot doel de beste diensten tegen de beste prijs aan te bieden.”

Wat is er kenmerkend voor de projecten rond coronabestrijding?

Wij vertrouwden sterk op hergebruik van zaken die reeds waren ontwikkeld. Het is echt niet nodig om het wiel telkens opnieuw uit te vinden. In volle gezondheidscrisis is het zeer belangrijk om zo snel mogelijk vooruitgang te boeken. Hergebruik heeft ons tijd en geld bespaard.

Zo werd het systeem dat was ontwikkeld voor het reserveren van coronatests hergebruikt en aangepast voor het reserveren van vaccinaties.

Dat is het voordeel als je kunt vertrouwen op een IT-partner die je tijdens het volledige traject begeleidt.”


1 2

Comments are closed.