POOM: het standpunt van Jean-Luc Vanneste

Managing Director ICT & Operational Services, Smals

Het jaar 2020 is voorbij… maar wat een jaar!
En het POOM-rapport geeft ons er een getrouw beeld van.

In ieders herinnering zal 2020 voor altijd gekenmerkt blijven door de wereldwijde gezondheidscrisis. Smals werd niet gespaard. We moesten het hoofd bieden aan deze pandemie. De uitdaging was groot en we zijn die aangegaan. In twee weken tijd hebben we een “tracingplatform” ontwikkeld dat constant evolueert.

Smals heeft ook haar interne werking verbeterd. Bij de diensten “Infrastructuur & Ondersteuning” (I&S) lag de nadruk op organisatie en communicatie.

In 2020 werden talrijke realisaties geboekt met:

  • de oprichting van de Architecture Group
  • de integratie van het Contactcenter
  • de invoering van nieuwe alarm- en communicatiekanalen
  • de verbetering van het “change & release management”
  • de infrastructuurupgrades
  • de uitbreiding van hosting & storage
  • de vernieuwing van de certificaten
  • de verbetering van de zichtbaarheid (dashboards, metrics, logging) en de automatisering (Infrastructure-as-code, resilience testing)

Naast die algemene projecten moesten wij ook omgaan met de ter beschikking gestelde middelen om al onze diensten optimaal aan de RSZ te kunnen blijven aanbieden.

2020 werd ook gekenmerkt door het bezoek van koning Filip (18 februari) ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, met de hulp van de Smals-teams en de zeer opgemerkte aanwezigheid van de robot NORA.

Wij hebben ook nieuwe projecten en diensten zien ontstaan die de RSZ in staat stelden zijn vertrouwen te bevestigen door samen met ons het avontuur aan te gaan. Voorbeelden hiervan zijn “My Digital Inspection Assistant”, die trouwens de Business Analysis Achievement Award heeft gewonnen, en “Maribel”, een project dat tijdens de lockdown werd opgestart in het kader van een regelgeving om meer werkgelegenheid te creëren.

Naast deze nieuwe projecten zijn onze teams de bestaande diensten blijven voortzetten.

Al deze acties worden verzameld in het POOM-rapport, dat al meer dan 15 jaar bij de RSZ wordt voorgesteld. Namens de RSZ en Smals wil ik alle betrokkenen bedanken voor hun inzet! Laten we onze gezamenlijke inspanningen voortzetten!

1 2 3

Comments are closed.