Het standpunt van
Karel Van Eeckhoutte,
Chain Service Manager

Single Permit is een belangrijk en maatschappelijk relevant project. Belgische ondernemingen zullen hierdoor namelijk gemakkelijker tekorten op de arbeidsmarkt kunnen invullen met buitenlandse werknemers. Het project zal het ook gemakkelijker maken om een beroep te doen op buitenlandse (niet-Europese) dienstverleners.

Dit project zet de eerste stappen om te komen tot een Uniek Loket Working in Belgium. Dat heeft de ambitie om op termijn alle aspecten van de buitenlandse tewerkstelling in België samen te brengen op één plaats. Door alle informatie vlot toegankelijk te maken en de aanvraag- en afleveringsprocedures van de vergunningen snel en transparant te laten verlopen, wordt België aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders.

Om dit project te realiseren hebben we ten volle ingezet op hergebruik van reeds bestaande IT-modules en -toepassingen

zoals een centraal gebruikers- en mandatenbeheer, de e-boxen, de diensten voor identificatie van buitenlanders… Zo besparen we op de ontwikkelingskosten en verzekeren we dat het platform stabiel is en correct functioneert.

Een belangrijke sleutel tot succes van het ICT-luik is de niet-aflatende inzet, creativiteit en motivatie van de verschillende betrokken teams.

Het was een echte uitdaging om in volle coronaperiode zo’n ambitieus project met talrijke stakeholders te realiseren. We hebben de milestones bereikt dankzij het ontwikkelteam, de businessanalisten, GA/TB, meerdere transversale teams en de projectleiding, die samen met de dienst Internationale Betrekkingen van de RSZ er hun schouders hebben onder gezet. We wensen alle betrokkenen hiervoor uitdrukkelijk te bedanken.

Ten slotte kunnen we ook terugblikken op een zeer constructieve samenwerking met de betrokken stakeholders in de werkgroepen: Dienst Vreemdelingenzaken, de Gewesten en de Duitstalige gemeenschap. De waardevolle inbreng van een externe user group van werkgevers (vertegenwoordigers) en dienstverleners zal ervoor zorgen dat het nieuwe platform ook effectief een belangrijke meerwaarde zal betekenen voor de eindgebruikers op het terrein.


1 2

Comments are closed.