Standpunt van Eric Van Lint, Product Manager
e-Box Enterprise bij de RSZ

Wat is de grootste uitdaging voor e-Box Enterprise?

“De wet van 27 februari 2019 kent aan e-Box Enterprise een centrale rol toe in het kader van de uitwisselingen tussen overheidsinstellingen en ondernemingen. Toch wordt er nog te weinig gebruik van gemaakt.

Vandaag maken 100.000 ondernemingen al regelmatig gebruik van e-Box. Er is echter nog een lange weg te gaan om de 800.000 actieve ondernemingen in België te bereiken.

Het is noodzakelijk om een bepaalde kritische massa gebruikers te overschrijden. Zo kunnen we het belang vergroten dat instellingen die documenten op deze manier verspreiden, hebben om aan te sluiten bij e-Box Enterprise. Die positieve spiraal moeten we activeren.”

Hoe bent u van plan dit te bereiken?

We moeten het aantal berichten en het aantal uitgevende instellingen verhogen.

e-Box Enterprise is ontwikkeld in de wereld van de sociale zekerheid. Ze moet nu ingang vinden in andere domeinen, op zowel federaal als gewestelijk niveau, om het gebruik ervan onvermijdelijk te maken.

Daar werken we momenteel aan met de FOD Economie, de Nationale Bank van België en het Vlaams Gewest.

We breiden niet alleen de inhoud uit, maar werken ook aan de verbetering van de gebruikerservaring: door bepaalde functionaliteiten toe te voegen, het design te verzorgen, het niveau van ondersteuning te verhogen.

Nieuwe functionaliteiten van tweerichtingsverkeer en verzending van aangetekende berichten zullen de toegevoegde waarde van e-Box Enterprise nog doen toenemen voor overheidsinstellingen en zullen hen in staat stellen aanzienlijke besparingen te realiseren.

Door al deze doelstellingen te bereiken, kunnen we van e-Box Enterprise een essentieel instrument maken.”

Wat is uw rol?

Heel wat teams dragen bij tot het succes van e-Box Enterprise. Er is het team dat werkt aan het design en de ontwikkeling van het product, het team User Experience, de communicatieteams, het team website, de teams die eerste- en tweedelijnsondersteuning bieden. Elk team levert essentiële bouwstenen.

Op het snijvlak van technologie en business is het belangrijk om die kansen te selecteren die voor onze klanten, i.e. ondernemingen en overheidsinstellingen, de grootste waarde bieden. Hun vragen gaan soms gepaard met grote druk en dan moeten we keuzes maken.

In mijn rol beslis ik op collegiale wijze met de teams, maar ik draag de verantwoordelijkheid voor de arbitrages.”

Wat vindt u van de samenwerking met Smals?

“De samenwerking met Smals is absoluut uitstekend.

Toen ik in november 2020 aan de slag ging, heb ik een zeer bekwaam en gemotiveerd team e-Box Enterprise aangetroffen.

Naast het professionalisme van de medewerkers voelde ik een grote openheid voor de nieuwe oplossingen waarmee ik kwam aanzetten. In deze creatieve en ambitieuze context laten we de trein van e-Box, die nu al een mooie snelheid haalt, nog sneller rijden.”


1 2

Comments are closed.