Web scraping: nuttig voor eGov?

Gepost op 26/01/2021 door Vandy Berten
Web scraping, ook wel web crawling of web harvesting genoemd, herneemt alle technieken om inhoud van websites te extraheren. Hierbij worden verschillende tools aangewend: scripts, programma’s, plugins… Het doel? De geëxtraheerde inhoud in een andere context gebruiken.
Lees het vervolg (in het Frans) op de blog van Smals Research*

Differential Privacy

Gepost op 12/01/2021 door Christophe Debruyne
Differential Privacy (DP) is een methode die erin bestaat specifieke ruis
(een wiskundig begrip) in gegevens of in een antwoord op een vraag te injecteren. De bedoeling is om te voorkomen dat men kan achterhalen of de gegevens van een bepaalde persoon aanwezig zijn. Zo kan de privacy gewaarborgd worden.

Ondanks de invoer van ruis blijven de statistische eigenschappen van de oorspronkelijke gegevens over het algemeen behouden. Hoewel DP complex is, kan het interessant zijn om statistische gegevens te delen of zelfs voor Business Intelligence (BI). Dit artikel beschrijft het begrip DP en stelt een aantal toepassingen voor. Het wordt geïllustreerd met een voorbeeld waarin een tool DP in SQL-queries injecteert.
Lees het vervolg op de blog van Smals Research*

Data Quality: “Anomalies & Transactions Management System”; prototype & work in progress

Gepost op 08/12/2020 door Isabelle Boydens
In 2019 kondigde Smals Research de lancering van een proof of concept aan voor de implementatie van een generieke ATMS-dienst (Anomalies & Transactions Management System). De auteurs van dit artikel herinneren aan de belangrijkste motivaties inzake data quality en return on investment.

Ze specificeren de functionele specificaties en illustreren hun uiteenzetting op basis van use cases. Ze bespreken eveneens de technische vooruitgang en de vooruitzichten voor verdere ontwikkeling.

Dit artikel is een gezamenlijke bijdrage van Isabelle Boydens (Data Quality Expert bij Smals Research), Gani Hamiti (Data Quality Analyst bij Smals, Databases Team) en Rudy Van Eeckhout (Databases R&D bij Smals, Databases Team).
Lees het vervolg (in het Frans) op de blog van Smals Research*

Lees nieuwe artikelen op de blog van Smals Research

* Deze artikelen zijn persoonlijke bijdragen van hun auteurs. Zij werden in eigen naam geschreven en nemen geen standpunt in namens Smals.

Meer info over het Smals Research-team


Comments are closed.